Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Kerkdiensten

Bekijk de on-line kerkdiensten op het YouTube kanaal:

“Vredenoord Assen”

Als u in YouTube wilt zoeken op het nieuwe kanaal dan moet u in de zoekbalk typen: “Kanaal Vredenoord Assen” en dan op het handje van Vredenoord klikken.

Alle kerkdiensten worden live gestreamd en zijn tot 1 week na de uitzending nog te bekijken.


  • Versoepeling van de coronamaatregelen. Met ingang van 25 september zijn de coronamaatregelen versoepeld. Dat houdt voor de kerkdiensten o.a. in dat de registratie vervalt. U hoeft zich dus niet meer aan te melden! Iedereen is gewoon weer van harte welkom. Wel blijven de basisregels onverminderd van belang, omdat het coronavirus niet weg is: thuisblijven en testen bij klachten, geen handen schudden en hoesten en niezen in de elleboog. In de kerk: desinfecteren van de handen bij binnenkomst, zorg voor gepaste afstand (er is één vak waar 1,5 meter wordt aangehouden – verleg met de koster als u hiervan gebruik wilt maken) en kerkgangers hebben een vaste zitplaats en verplaatsen zich zo weinig mogelijk tijdens de kerkdienst. Per kerkdienst wordt onderzocht op welke manier het samen koffiedrinken mogelijk is met in achtneming van de richtlijnen. Voor de kosterij geldt: gedurende de bijeenkomst staat de ventilatie aan en voor en na de dienst worden de ruimten die gebruikt worden / zijn 15 minuten goed geventileerd. De kerkdiensten kunt u thuis blijven bekijken op het YouTube kanaal “Vredenoord Assen”.

Elke zondagmorgen welkom!
De wijkgemeente Vredenoord heeft twee kerkgebouwen (vierplekken) waar op vrijwel alle zondagen kerkdiensten worden gehouden. Rond Pasen, Pinksteren, Kerst en andere kerkelijke feestdagen zijn er bijzondere diensten. Tijdens vakantie periodes zijn er gemeenschappelijke diensten in een van de kerkgebouwen. Iedereen is van harte welkom!

Bijbel, liedboek en beamer
Bijbellezingen tijdens de kerkdienst volgen het oecumenisch leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland. De kindernevendienst volgt ook dit rooster. We zingen uit het nieuwe liedboek. In beide kerken zijn liedboeken aanwezig. In de Opstandingskerk projecteren we teksten en liederen via de beamer. In de Adventskerk wordt een orde van dienst uitgereikt waarin de teksten en de te zingen liederen worden vermeld. Neem in de Adventskerk een liedboek mee!

Jeugd in de kerk

In de wijkgemeente Vredenoord nemen kinderen en jongeren een belangrijke plaats in: ze zijn de kerk van vandaag en van de toekomst!

Oppasdienst
Opvang tijdens de kerkdienst in de Opstandingskerk waar kinderen tot 4 jaar kunnen spelen met elkaar, of knutselen, of een boekje lezen, of rustig zitten, onder begeleiding van 1 of 2 vrijwilligers. Vraag de dienstdoende koster voor de ‘stand-by’ oppasser als er nog niemand in de oppasruimte aanwezig is.

Kindernevendienst (alleen Opstandingskerk)

In de kerkdienst starten en eindigen de kinderen in basisschoolleeftijd in de kerkzaal om tussendoor naar hun eigen ruimtes te gaan, waar leiding vertelt en praat en werkt rondom een bijbelverhaal of thema. Daarnaast zijn er soms activiteiten buiten de kerkdiensten, zoals een uitje, palmpaasstokken maken, enz. Info: Frans Hellinga, tel. 406783, e-mail: frans_ingrid60@hotmail.com

Overig jeugdwerk
Voor meer informatie wordt verwezen naar de pagina
Jeugd en jonge ouders.

Koffie na de dienst

Na elke kerkdienst is er gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. Voor de kinderen is er fris.

  • Opstandingskerk: Koffie drinken kan gesponsord worden voor € 20 per zondag. Contactpersoon is Aad van Dijk, tel. 751303, e-mail: wijkkas@vredenoord-assen.nl
  • Adventskerk: een vrijwillige bijdrage kan gegeven worden in de koffiepot.

Viering van schrift en tafel

Vier maal per jaar hebben we een viering van schrift en tafel. Iedereen is welkom dus ook kinderen. Er is wijn, druivensap, brood en glutenvrij brood.

Bloemen

Er staan altijd verse bloemen in de kerk. Na afloop van de dienst gaan de bloemen als groet of teken van medeleven naar één van de gemeenteleden. Suggesties voor bloemengroeten in de Adventskerk: contactpersoon Gea de Rooij, tel. 312916, e-mail: geaderooij@home.nl. Voor de Opstandingskerk doorgeven aan Inge Gaasbeek, tel. 342740, e-mail: ingegaasbeek@hotmail.com.

Collecte

In de kerk wordt gecollecteerd. Naast contant geld kan er ook gebruik gemaakt worden van collectebonnen. De bonnen (met waarden van € 0,50, € 0,75 en € 1,25) zijn verkrijgbaar via het kerkelijk bureau Assen of rechtstreeks te bestellen bij de webwinkel van de PGA.

Vervoer

Mensen die vervoer nodig hebben om naar de kerk te gaan en met niemand uit de omgeving mee kunnen rijden, kunnen contact opnemen met Frits de Bos, tel. 06-19844997, e-mail: f.debos@home.nl. Als u Frits niet kunt bereiken dan kunt u contact opnemen met Anne Nienhuis, tel. 0592 310504 of mobiel 06 53620430, e-mail: b.a.nienhuis@ziggo.nl.

Preekrooster wijkgemeente Vredenoord

Het jaarlijkse preekrooster (welke predikant wanneer en waar voorgaat) kunt u hier bekijken.

Adventskerk
Lindelaan 49
9404 KR Assen
Locatie/route

Opstandingskerk
Wilgenbeemd 2
9403 MA Assen
Locatie/route