Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Kerkdiensten

Bekijk de on-line kerkdiensten op YouTube:

Vredenoord Assen

Als u in YouTube wilt zoeken dan moet u in de zoekbalk typen: Vredenoord Assen en dan op Vredenoord Assen klikken.

Opmerking: de diensten staan onder de map LIVE en niet onder HOME.

Alle kerkdiensten vanuit de Opstandingskerk worden live gestreamd en zijn tot 1 week na de uitzending nog te bekijken.Elke zondagmorgen welkom!
De wijkgemeente Vredenoord houdt sinds 1 januari 2023 de reguliere zondagmorgendiensten in de Opstandingskerk.

In de Adventskerk wordt elke zondagmorgen een morgengebed gehouden waarin vrijwilligers voorgaan. Tevens wordt de Adventskerk gebruikt voor een aantal bijzondere diensten (b.v. Musica pro Deo, stiltemomenten, enz.).

Bijbel, liedboek en beamer
Bijbellezingen tijdens de kerkdienst volgen het oecumenisch leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland. De kindernevendienst volgt ook dit rooster. We zingen uit het nieuwe liedboek. In de Opstandingskerk projecteren we teksten en liederen via de beamer. In de Adventskerk wordt waar nodig een orde van dienst uitgereikt waarin de teksten en de te zingen liederen worden vermeld. Neem in de Adventskerk een liedboek mee!

Jeugd in de kerk

In de wijkgemeente Vredenoord nemen kinderen en jongeren een belangrijke plaats in: ze zijn de kerk van vandaag en van de toekomst!

Oppasdienst

Ouders of iemand die graag naar de kerk wil komen en oppas nodig heeft verzoeken we om zaterdag voor 19.00 uur te bellen of een WhatsApp bericht te sturen naar Frans Hellinga op 06-10454225. Dan wordt er in de Oppas app een oproep gedaan wie er kan oppassen. Zo weten ze dat er oppas is en wij dat er kinderen komen!

Kindernevendienst (alleen Opstandingskerk)

In de kerkdienst starten en eindigen de kinderen in basisschoolleeftijd in de kerkzaal om tussendoor naar hun eigen ruimtes te gaan, waar leiding vertelt en praat en werkt rondom een bijbelverhaal of thema. Daarnaast zijn er soms activiteiten buiten de kerkdiensten, zoals een uitje, palmpaasstokken maken, enz. Info: Frans Hellinga, tel. 406783, e-mail: frans_ingrid60@hotmail.com

Overig jeugdwerk
Voor meer informatie wordt verwezen naar de pagina
Jeugd en jonge ouders.

Koffie na de dienst

Na elke kerkdienst is er gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. Voor de kinderen is er fris.

  • Opstandingskerk: Koffie drinken kan gesponsord worden voor € 25 per zondag. Contactpersoon is Aad van Dijk, tel. 751303, e-mail: wijkkas@vredenoord-assen.nl
  • Adventskerk: een vrijwillige bijdrage kan gegeven worden in de koffiepot.

Viering van schrift en tafel

Vier maal per jaar hebben we een viering van schrift en tafel. Iedereen is welkom dus ook kinderen. Er is wijn, druivensap, brood en glutenvrij brood.

Bloemen

Er staan altijd verse bloemen in de kerk. Na afloop van de dienst gaan de bloemen als groet of teken van medeleven naar één van de gemeenteleden. Suggesties voor bloemengroeten naar Gea de Rooij, tel. 312916, e-mail: geaderooij@home.nl of aan Inge Gaasbeek, tel. 342740, e-mail: ingegaasbeek@hotmail.com.

Collecte

In de kerk wordt gecollecteerd. Naast contant geld kan er ook gebruik gemaakt worden van collectebonnen. De bonnen (met waarden van € 0,50, € 0,75 en € 1,25) zijn verkrijgbaar via het kerkelijk bureau Assen of rechtstreeks te bestellen bij de webwinkel van de PGA.

Vervoer

Mensen die vervoer nodig hebben om naar de kerk te gaan en met niemand uit de omgeving mee kunnen rijden, kunnen contact opnemen met Frits de Bos, tel. 06-19844997, e-mail: f.debos@home.nl. Als u Frits niet kunt bereiken dan kunt u contact opnemen met Anne Nienhuis, tel. 0592 310504 of mobiel 06 53620430, e-mail: nienhuis.a.b.27@gmail.com

Preekrooster wijkgemeente Vredenoord

Het preekrooster voor 2024 (welke predikant wanneer en waar voorgaat) kunt u hier bekijken.

Opstandingskerk
Wilgenbeemd 2
9403 MA Assen
Locatie/route

Adventskerk
Lindelaan 49
9404 KR Assen
Locatie/route