Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Actueel

  • Kanselboodschap met betrekking tot de voortgang van het proces van kerkkeuze. Zoals u bekend is heeft de wijkkerkenraad op zaterdag 9 oktober een beleidsdag gehouden over de keuze van de vierplek van Vredenoord. Wij hebben toelichting gekregen op het haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheid om de Adventskerk te blijven gebruiken als vierplek en de Opstandingskerk als werkplek / diaconaal centrum. De bedoeling was om een knoop door te hakken en daarna met een voorstel naar de gemeente te gaan en het gesprek daarover met u te voeren. Helaas hebben wij moeten constateren dat er de laatste tijd in het Asser kerkelijk verband allerlei nieuwe ontwikkelingen zijn geweest waar wij geen invloed op hebben, maar die wel een grote invloed hebben op de mogelijke beleidskeuzes van de wijkkerkenraad. Deze ontwikkelingen zijn voor een deel ook nog onduidelijk. Wij hebben op 9 oktober enorm geworsteld met de vraag welke keuze te maken. Uiteindelijk hebben we besloten om ons nu niet te laten verleiden tot een keuze waarvan we de consequenties onvoldoende kunnen overzien. Wij zullen op korte termijn een gesprek aangaan met het moderamen van de AK om meer helderheid te krijgen over de beleidskaders, de ontwikkelingen en het tijdspad. Begin december komen we dan bij u terug. Henk Schoep, voorzitter.
  • Versoepeling van de coronamaatregelen. Met ingang van 25 september zijn de coronamaatregelen versoepeld. Dat houdt voor de kerkdiensten o.a. in dat de registratie vervalt. U hoeft zich dus niet meer aan te melden! Iedereen is gewoon weer van harte welkom. Wel blijven de basisregels onverminderd van belang, omdat het coronavirus niet weg is: thuisblijven en testen bij klachten, geen handen schudden en hoesten en niezen in de elleboog. In de kerk: desinfecteren van de handen bij binnenkomst, zorg voor gepaste afstand (er is één vak waar 1,5 meter wordt aangehouden – verleg met de koster als u hiervan gebruik wilt maken) en kerkgangers hebben een vaste zitplaats en verplaatsen zich zo weinig mogelijk tijdens de kerkdienst. Per kerkdienst wordt onderzocht op welke manier het samen koffiedrinken mogelijk is met in achtneming van de richtlijnen. Voor de kosterij geldt: gedurende de bijeenkomst staat de ventilatie aan en voor en na de dienst worden de ruimten die gebruikt worden / zijn 15 minuten goed geventileerd. De kerkdiensten kunt u thuis blijven bekijken op het YouTube kanaal “Vredenoord Assen”.
  • Stilteplek in de Opstandingskerk. Op verzoek van het moderamen is een groepje gemeenteleden begonnen met het inrichten van een stilteplek in de Opstandingskerk. Links, voor in de grote kerkzaal, is ruimte gemaakt en een plek ingericht om even stil te kunnen zitten, te mijmeren, een kaarsje aan te steken of enkel daar te zijn. Lees hier het volledige artikel met de openingstijden van de stilteplek.
  • De huidige expositie ‘In beroering’, schilderijen van Peter Tholen’, in de Adventskerk, Lindelaan 49 Assen loopt van 1 augustus tot  8 oktober a.s.  De bezichtigingstijden zijn: zondagmorgen rond de dienst van 10.00 u en vrijdagmorgen van 10.00-12.00 u. Meer informatie op de webpagina Kerk en Kunst.
  • Zing het hoogste lied: cantoraat Vredenoord nieuwe stijl. Zodra zingen in groepsverband weer kan willen we in wijkgemeente Vredenoord starten met een nieuwe opzet van het cantoraat. Hopelijk meteen na de zomervakantie. Voor de nieuwe cantorij vragen we goede zangers die volop bereid zijn hun kwaliteit en bezieling in te zetten. We willen starten met minimaal 4 sopranen, 4 alten, 3 tenoren en 3 bassen en hopen binnen twee jaar door te groeien naar een verdubbeling van dit aantal. Potentiële zangers worden van harte uitgenodigd zich te melden voor toelichting op de plannen en concrete afspraken over eventuele deelname. Klik hier om de webpagina met alle relevantie informatie te bekijken. Voor informatie en aanmelden kunt u terecht bij: Dick Dijk, hethogenoorden@planet.nl, 06-13987406.
  • Vredenoord Vitaal: op woensdagavond 21 april 2021 is een online gemeenteavond gehouden waarop het proces van de kerkkeuze is toegelicht en vragen zijn beantwoord. De publicaties vooraf, de vertoonde dia’s, de online uitzending en een kort verslag van deze gemeenteavond zijn nu toegevoegd aan de webpagina Vredenoord Vitaal.

Kernwoorden

Verbonden met de kerk van alle eeuwen en plaatsen wil de Wijkgemeente Vredenoord in Assen een plek bieden aan iedereen die zich wil laten inspireren door de christelijke traditie, de verhalen uit de Bijbel en de ervaringen van medemensen. Gemeenteleden willen bijdragen aan een samenleving waar iedereen tot zijn recht komt. Kernwoorden daarbij zijn: ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Het doel van deze website is relevante informatie verschaffen aan en communicatie met alle gemeenteleden en geïnteresseerde niet-gemeenteleden. Voorstellen voor verbetering, aanvulling en aanpassing van (incorrecte) informatie kunt u sturen naar de webmaster. Reacties op de inhoud van de website kunt u sturen OF naar de webmaster OF naar een van onderstaande personen.