Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Actueel

  • Noodhulp Sulawesi. De aardbevingen en tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi hebben veel slachtoffers gemaakt. Lokale christelijke hulporganisaties zijn met de steun van Kerk in Actie bezig met het verlenen van de eerste noodhulp. Op langere termijn zal er behoefte zijn aan allerlei voorzieningen voor opvang en wederopbouw. Kees de Jong die namens Kerk in Actie is uitgezonden naar Indonesië en lesgeeft op een theologische universiteit stuurde het bericht dat 160 deelnemers aan een bijbelkamp aan de kust in een modderstroom terecht zijn gekomen. Slechts 40 hebben dat overleefd. Uw gebed en financiële bijdrage zijn hard nodig! Maak uw gift over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. noodhulp Sulawesi.
  • Oosterhuisvesper. U kunt zich nog aanmelden voor deelname aan de Oosterhuisvesper die op 25 november in de Adventskerk gehouden zal worden. Alle relevante informatie kunt u hier vinden. Aanmelden bij Klaas Pieter Touw of Corry van der Molen.

Kernwoorden

Verbonden met de kerk van alle eeuwen en plaatsen wil de Wijkgemeente Vredenoord in Assen een plek bieden aan iedereen die zich wil laten inspireren door de christelijke traditie, de verhalen uit de Bijbel en de ervaringen van medemensen. Gemeenteleden willen bijdragen aan een samenleving waar iedereen tot zijn recht komt. Kernwoorden daarbij zijn: ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Het doel van deze website is relevante informatie verschaffen aan en communicatie met alle gemeenteleden en geïnteresseerde niet-gemeenteleden. Voorstellen voor verbetering, aanvulling en aanpassing van (incorrecte) informatie kunt u sturen naar de webmaster. Reacties op de inhoud van de website kunt u sturen OF naar de webmaster OF naar een van onderstaande personen.