Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Actueel

  • Nieuwe foto’s toegevoegd: opening expositie ‘Kunst Verbindt’ mmv koor Enjoy in de Adventskerk en Eeuwigheidszondag in de Opstandingskerk. Zie foto’s.
  • Nieuwsbrief. Medio oktober is een nieuwsbrief verschenen over plannen voor de herinrichting van de kerkzaal van de Opstandingskerk en over de stand van zaken rond de Adventskerk. Over deze thema’s heeft een informatief moment plaatsgevonden na de kerkdienst op 16 oktober. Wat daar te berde is gebracht krijgt uiteraard een vervolg in de kerkenraad. In die zin is de nieuwsbrief een tussenstand. Voorgaande documenten rondom het proces ‘Vredenoord Vitaal’ / Gebouwenkeuze’ van eind 2021 kunt u op de webpagina Vredenoord Vitaal / gebouwenkeuze bekijken.
  • Ledendaling Protestantse Kerk Assen De Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters informeren de leden van de PKA over de ledensituatie en de financiële situatie. Op een gezamenlijke kerkenraadsvergadering van de AK en de wijkgemeenten is een duidelijk beeld geschetst van de ledensituatie en de financiële situatie. De grafieken die zijn gebruikt tijdens deze presentatie, worden als uitgangspunt voor een artikelenserie gebruikt. In het Kerkblad en op de PKA website verschijnen in de komende maanden artikelen over deze materie.
  • Vacatures ambtsdragers. Per september 2022 vertrok een flink aantal ambtsdragers. Gelukkig kunnen we ook een aantal nieuwe mensen welkom heten, maar er blijven nog meer mensen nodig. Iets voor u?! Als kerkenraadslid denkt, handelt en besluit u mee over alles wat onze wijkgemeente aangaat. Samen proberen we daarmee vorm te geven aan de gemeenteopbouw. Op dit moment hebben we nog een vacature voor een kerkrentmeester. Klik hier voor de omschrijving van deze vacature.
  • Zie de vacaturepagina voor openstaande vacatures.

Kernwoorden

Verbonden met de kerk van alle eeuwen en plaatsen wil de Wijkgemeente Vredenoord in Assen een plek bieden aan iedereen die zich wil laten inspireren door de christelijke traditie, de verhalen uit de Bijbel en de ervaringen van medemensen. Gemeenteleden willen bijdragen aan een samenleving waar iedereen tot zijn recht komt. Kernwoorden daarbij zijn: ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Het doel van deze website is relevante informatie verschaffen aan en communicatie met alle gemeenteleden en geïnteresseerde niet-gemeenteleden. Voorstellen voor verbetering, aanvulling en aanpassing van (incorrecte) informatie kunt u sturen naar de webmaster. Reacties op de inhoud van de website kunt u sturen OF naar de webmaster OF naar een van onderstaande personen.