Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Nieuws

 

Uit de diaconie: De vrienden op het dak, vervolg

Hulp aan/in Oekraïne.
De diaconie ontving een uitgebreid schrijven uit Polen/Oekraïne. De hulp die via onze vrienden aldaar loopt, spitst zich toe op het verstrekken van medicijnen en hygiene artikelen vaak in dorpjes in bezet gebied. Logistieke problemen, schaarste en de hoge prijzen (energie) maken deze vorm van hulp steeds moeilijker. Er wordt ook veel hulp geboden aan Oekraïners die uit oorlogsgebieden geëvacueerd zijn in en het dorpje Muzykivka opgevangen worden. Onze financiële donaties uit Vredenoord maken het verschil en zijn nog steeds erg nodig! Als u, net als wij, dit wilt blijven steunen stort dan een bedrag op de IBAN van de Wijkdiaconie: NL21 RABO 0373 7361 18 ovv “gift Oekraïne”.

Stiltewandeling

Op woensdag 4 mei 2022 is er een stiltewandeling gehouden, klik hier om het verslag te lezen. De volgende stiltewandeling is op vrijdag 20 mei 2022, zie agenda.

Nieuwe expositie: “Een nieuwe Lente…” – collages van Roshni Tahapary

Roshni (1947, Soerabaja, Indonesië, sinds vijf jaar wonend in Assen) reisde in 1951 met haar ouders, zusje en oma als verstekelingen op één van de boten die Zuid Molukse KNIL militairen naar Nederland brachten. Lees meer………..

Roshni maakt papier-collages. Dat is een proces van afbeeldingen verzamelen, scheuren, knippen, snijden, schuiven, ordenen en plakken op een kartonnen ondergrond. Het lijmen is steeds weer een uitdaging: hoe reageren papier en karton op elkaar. Het fascineert haar steeds weer om met collages een verhaal te creëren, en tot uiting te brengen hoe zij in het leven staat. Symboliek speelt een belangrijke rol in haar werk. Lees meer…….

De expositie is te zien van 1 mei tot 1 juli in de Adventskerk.

Groothuisbezoeken in Vredenoord

Graag nodigen wij u en jou uit om deel te nemen aan één van de komende groothuisbezoeken. Centraal staan daarin kennismaking én het onderlinge gesprek. U bent van harte welkom om hier aan deel te nemen! Het thema is “Ken je mij?”. Twee jaar geleden was dit het thema van de serie groothuisbezoeken die vanwege de covid-pandemie voortijdig moest worden afgebroken. We pakken met hetzelfde thema de draad als het ware weer op en hopen vooral elkaar weer te ontmoeten. Want er is ongelooflijk veel gebeurd juist in een tijd waarin het leven veelal letterlijk tot stilstand kwam. En dat betekent dat we veel hebben om bij te praten! Lees meer…………..

Wat is er nodig om samen Vredenoord te zijn?

De gemeentegesprekken na de dienst van 3 april jl. rondom de vraag: ‘Wat is er nodig om samen Vredenoord te zijn?’ leverden de nodige zonnestralen op. Het was goed om elkaar, na twee jaar Corona en de gebouwenkwestie die lang geduurd heeft, weer te kunnen ontmoeten. Nog voor de zomervakantie houden we deze gemeentegesprekken nog een keer en dan in de Adventskerk.

 

Uit de diaconie: De vrienden op het dak

Onze metafoor uit Markus 2 voor hulp aan Oekraïne. De diaconie heeft rechtstreeks contact met een groep vrijwilligers aldaar. Onder aansturing van Natalia kunnen haar teamleden in Oekraïne vluchtelingen helpen. De diaconie steunt dit team met donaties om in Oekraïne hulp te verlenen voor vrouwen en kinderen die op de vlucht zijn. Natalia laat weten: ‘Wij werken in moeilijke omstandigheden maar jullie hulp en morele steun uit Assen is van veel waarde voor ons en de bevolking aldaar. We kopen ter plekke kleding, voedsel en hygiëne producten voor vrouwen en kinderen die op de vlucht zijn. We horen vreselijke verhalen, maar we moeten en gaan door. Jullie hulp uit Assen vinden we geweldig!” Natalia kennen wij via de Rafelende randen van Europa. Als u, net als wij, dit team wilt steunen stort dan een bedrag op de IBAN van de Wijkdiaconie: NL21 RABO 0373 7361 18 ovv gift Oekraïne. Klik hier om een filmpje van Natalia te bekijken (opent in een nieuw venster).

Oppasdienst Vredenoord

Ouders of iemand die graag naar de kerk wil komen en oppas nodig heeft verzoeken we om zaterdag voor 19.00 uur te bellen of een WhatsApp bericht te sturen naar Frans Hellinga op 06-10454225. Dan wordt er in de Oppas app een oproep gedaan wie er kan oppassen. Zo weten ze dat er oppas is en wij dat er kinderen komen!

Plan van aanpak “De Levendigheid van onze wijkgemeente Vredenoord”

Op 5 maart 2022 kwam de vrijwel voltallige wijkkerkenraad bijeen in het Ontmoetingshuis van de Bonifatiuskerk in Vries. Onderwerp: Hoe kunnen we, na een lange coronaperiode en een complex gebouwenproces, de levendigheid van onze wijkgemeente Vredenoord stimuleren? Wat gaan we samen oppakken? In dit document leest u het plan van aanpak dat we gemaakt hebben.

Vacature: redactielid Vredenoord website

Als u / jij een computer of laptop hebt, over wat computervaardigheden beschikt (b.v. tekst bewerken) en het belangrijk vindt dat de Vredenoord website er goed uit ziet en altijd de meest actuele en relevante informatie bevat dan zouden we graag met u / jou in contact komen. U / jij hoeft absoluut geen computerexpert te zijn – veel taken zijn standaard en eenvoudig te leren. Het hoeft niet veel tijd te kosten: een paar uur per week is voldoende en u / jij kunt het tijdstip hiervoor helemaal zelf bepalen. Interesse? App, bel of mail de webmaster op 06-49799693 of webmaster@vredenoord-assen.nl.

Ideeënbox

In beide kerkgebouwen staat een ideeënbox. Wij willen graag dat ie vol komt! Op 5 maart a.s. zijn we als kerkenraad een hele zaterdag bij elkaar. We gaan dan een ontwikkelpad uitzetten, plannen maken voor de toekomst van Vredenoord. Een toekomst waarin we met onze eigen kleur optimaal gebruik maken van de gebouwen en de mogelijkheden. Hoe ziet u/zie jij de kansen om een sprankelende, (roos)kleurige gemeente te zijn? We lezen het graag! Ook ná 5 maart zijn uw en jouw ideeën van harte welkom! Deze kunnen ook naar de ‘mail’box van de scriba: scriba@vredenoord-assen.nl.

Wekelijkse koffiemomenten in de Opstandingskerk

Vanaf woensdagmorgen 23 februari a.s. van 10.00-12.00 uur bent u van harte welkom om koffie of thee te komen drinken en gezellig bij te praten. Twee vrijwilligers zorgen ervoor dat alles voor je klaar staat! Lukt het deze woensdag niet, geen nood. In ieder geval tot aan de zomervakantie schenken we iedere week op woensdag van 10.00-12.00 uur koffie met een praatje! Jan Veltman, Femmy Liebeek en Inge Gaasbeek

Diaconie: jaarverslag 2021 en routeplan 2022-2024

De diaconie van Vredenoord heeft ondanks de vele beperkingen in 2021 toch weer veel diaconale activiteiten kunnen uitvoeren. In het Jaarverslag 2021 leest u de details. Voor de komende jaren heeft de diaconie een routeplan gemaakt. De komende jaren gaan we hiermee met veel enthousiasme aan de slag. Doet u mee? Meer informatie vindt u / jij op de webpagina van de diaconie.

Vacature: redactie Zondagsbrief

Leest u altijd met aandacht en plezier de zondagsbrief? Zou u in het samenstellen ervan een rol willen spelen? Per 1 januari a.s. hebben we een vacature in de redactie. Ervaring met Word en wat digitale vaardigheden zijn een vereiste. Wilt u, gemiddeld eenmaal per zes weken, uw redactionele steentje bijdragen? Bel voor meer informatie of aanmelding met Ineke Siekmans, 06 5048 5315 of Wim Oosterveld, 06 1021 1169.