Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Nieuws

 

Stiltemomenten

Op dinsdag 2 augustus vervalt het stiltemoment vanwege de vakantie van ds. Helene van Noord.

Nieuwe expositie “Out of the Blue(s)” – quilts van Jeanne van den Bekerom

Jeanne heeft in de afgelopen 13 jaar zo’n 60 quilts gemaakt. Met een aantal was ze soms jaren bezig. Veel quilts heeft ze gedoneerd aan zieke kinderen en vluchtelingen. De quilts zijn tot in september a.s. in de Adventskerk te bezichtigen. Dat kan op vrijdagmorgen van 10-12 uur, op zondagmorgen rond de kerkdienst van 10.00 uur, tijdens de kerkmuzikale middagdiensten in het kader van Musica pro Deo om 16.00 uur en de stiltemomenten op dinsdag- en donderdagmiddag van 12.00-13.30 uur.

Stiltewandeling

Op woensdag 29 juni 2022 is er weer een stiltewandeling gehouden, klik hier om het verslag te lezen. De volgende stiltewandeling is na de zomervakantie op woensdag 21 september 2022, zie agenda. De planning voor de rest van het jaar kun je hier bekijken.

Zomernieuwsbrief

Op 21 juni 2022 is een zomernieuwsbrief verspreid onder alle abonnees van de Zondagsbrief. Hierin praat de kerkenraad u bij over de ontwikkelingen in Vredenoord. U kunt deze zomernieuwsbrief hier openen en lezen. Het vorige document van de kerkenraad (het “Plan van aanpak” van 16 maart 2022) plus de laatste documenten rondom het proces ‘Vredenoord Vitaal’ / Gebouwenkeuze’ van eind 2021 kunt u op de webpagina Vredenoord Vitaal / gebouwenkeuze bekijken.

Stilteplek / Stiltemoment

Opstandingskerk

Een plek om door de week even stil te zitten bij de Paaskaars, te mijmeren, te bidden, een lichtje aan te steken of zomaar even in de kerk te zijn. U bent welkom op maandagmiddag van 16.30 tot 17.30 uur en op woensdagavond van 18.45 tot 19.45 uur (m.u.v. de derde woensdag van de maand).

Adventskerk

Voor een moment van stilte en het aansteken van een kaars kunt u terecht op dinsdag van 12.00 – 13.30 uur, donderdag van 12.00 – 13.30 uur en op vrijdag van 9.00 – 11.00 uur in de stilteruimte van de Adventskerk. Op woensdagmiddag is er van 16.00u tot 16.30u. een geleide meditatie. Wie mee wil doen kan vanaf 15.30 binnenwandelen. Tijdens de meditatie is deur gesloten om verstoring te voorkomen. Na afloop is het mogelijk om bij een kopje thee/koffie nog even met elkaar door te praten.

De vrienden op het dak, onze metafoor voor de hulp aan Oekraïne

Het is en zal een kwestie van lange adem worden: de ellende in Oekraïne en onze hulp aan de hulpverleners aldaar. Het team van Natalia aldaar is nog steeds (zelf) niet getroffen door het oorlogsgeweld. Ze zijn nog steeds in staat om in relatieve rustige gebieden directe hulp te verlenen aan vluchtelingen. Kleine dorpen in de regio worden voorzien van sanitaire goederen, medicijnen en voedsel. We kregen meerdere foto’s uit Lviv. Deze foto laat een kerk zien die ‘ingepakt’ is ter bescherming tegen het geweld. Of het gaat helpen?

Onze hulp aan de slachtoffers aldaar blijft zeer gewaardeerd. Uw giften blijven welkom op IBAN NL21 RABO 0373736118 van de Wijkdiaconie ovv gift Oekraïne. De diaconie doet uit haar middelen ook een bijdrage bij.

Diaconie Vredenoord.

Uitvaartteam Protestantse Gemeente Assen

Het uitvaartteam – oorspronkelijk opgericht in de wijkgemeente Vredenoord – is uitgegroeid tot een team voor de gehele Protestantse Kerk in Assen. Het team kan met u meedenken en u begeleiden in de tijd vooraf aan de uitvaart. Samen met de uitvaartonderneming kan een lid van dit team te zijner tijd de afscheidsdienst vormgeven. Na het afscheid houdt hij of zij nog een tijdje contact met de nabestaande(n). Voor alle relevante informatie wordt verwezen naar de webpagina van het uitvaartteam.

Oppasdienst Vredenoord

Ouders of iemand die graag naar de kerk wil komen en oppas nodig heeft verzoeken we om zaterdag voor 19.00 uur te bellen of een WhatsApp bericht te sturen naar Frans Hellinga op 06-10454225. Dan wordt er in de Oppas app een oproep gedaan wie er kan oppassen. Zo weten ze dat er oppas is en wij dat er kinderen komen!

Vacature: redactielid Vredenoord website

Als u / jij een computer of laptop hebt, over wat computervaardigheden beschikt (b.v. tekst bewerken) en het belangrijk vindt dat de Vredenoord website er goed uit ziet en altijd de meest actuele en relevante informatie bevat dan zouden we graag met u / jou in contact komen. U / jij hoeft absoluut geen computerexpert te zijn – veel taken zijn standaard en eenvoudig te leren. Het hoeft niet veel tijd te kosten: een paar uur per week is voldoende en u / jij kunt het tijdstip hiervoor helemaal zelf bepalen. Interesse? App, bel of mail de webmaster op 06-49799693 of webmaster@vredenoord-assen.nl.

Ideeënbox

In beide kerkgebouwen staat een ideeënbox. Wij willen graag dat ie vol komt! Op 5 maart a.s. zijn we als kerkenraad een hele zaterdag bij elkaar. We gaan dan een ontwikkelpad uitzetten, plannen maken voor de toekomst van Vredenoord. Een toekomst waarin we met onze eigen kleur optimaal gebruik maken van de gebouwen en de mogelijkheden. Hoe ziet u/zie jij de kansen om een sprankelende, (roos)kleurige gemeente te zijn? We lezen het graag! Ook ná 5 maart zijn uw en jouw ideeën van harte welkom! Deze kunnen ook naar de ‘mail’box van de scriba: scriba@vredenoord-assen.nl.

Diaconie: jaarverslag 2021 en routeplan 2022-2024

De diaconie van Vredenoord heeft ondanks de vele beperkingen in 2021 toch weer veel diaconale activiteiten kunnen uitvoeren. In het Jaarverslag 2021 leest u de details. Voor de komende jaren heeft de diaconie een routeplan gemaakt. De komende jaren gaan we hiermee met veel enthousiasme aan de slag. Doet u mee? Meer informatie vindt u / jij op de webpagina van de diaconie.

Vacature: redactie Zondagsbrief

Leest u altijd met aandacht en plezier de zondagsbrief? Zou u in het samenstellen ervan een rol willen spelen? Per 1 januari a.s. hebben we een vacature in de redactie. Ervaring met Word en wat digitale vaardigheden zijn een vereiste. Wilt u, gemiddeld eenmaal per zes weken, uw redactionele steentje bijdragen? Bel voor meer informatie of aanmelding met Ineke Siekmans, 06 5048 5315 of Wim Oosterveld, 06 1021 1169.