Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Nieuws

 

Durfte koken met jongeren

Daniël Kehanpour – kerkelijk werker Jeugd en Middengeneratie van de PKA – heeft met een aantal jongeren een on-line kooksessie gehad en daar een video van gemaakt. Klik hier om deze leuke en leerzame video te bekijken!

Dienst van Schrift en Tafel op 31 januari 2021

Het is bijna een jaar geleden dat we voor het laatst de Maaltijd vierden in Vredenoord. Steeds schoven we het voor ons uit, met de gedachte “als we het straks weer normaler is en we bij elkaar kunnen zijn, dán vieren we Avondmaal”. Vanwege het verlangen om toch samen de Dienst van Schrift en Tafel te vieren gaan we het proberen. Avondmaal vieren thuis. Want daar komt het natuurlijk op neer, doordat we nog niet samen kunnen zijn in de kerk. Klik hier voor alle informatie omtrent de on-line viering en de mogelijkheid om het avondsmaalbrood te bestellen vooraf aan de dienst.

Huispaaskaarsen 2021

Ook dit jaar is er weer gelegenheid om uw huispaaskaarsen (en eventueel een bijpassende standaard) te bestellen. Aangezien de kerkdiensten op dit moment niet bezocht kunnen worden hebben we besloten om – in plaats van intekenlijsten – een webpagina te maken met alle relevante informatie over afbeeldingen, grootte, prijzen en bestelgegevens.

Kerstgroet uit Georgië

Kerstgroet vanuit Georgië: we hebben we een filmpje ontvangen waarin een van de harmoniums die we in het najaar stuurden bespeeld wordt. Klik hier om het filmpje te bekijken. Er is nu ook een versie met ondertiteling, klik hier om deze te bekijken en te beluisteren.

Corona-update 30 december 2020

Corona-update 30 december 2020: tot nader bericht nog geen kerkdiensten met gemeenteleden (klik hier om gehele bericht te lezen)

Vrijheid in Woorden

  • Vanwege de coronabeperkingen wordt de huidige Duo-expositie “Vrijheid in Woorden” gecontinueerd tot eind januari. Zie de webpagina “Kerk en Kunst” voor meer informatie over deze en toekomstige tentoonstellingen.
  • Op de webpagina “Kerk en Kunst” staan alle filmpjes die de afgelopen zondagen – in het kader van de expositie “Vrijheid in Woorden” zijn getoond. Deze zullen de komende maanden op de website blijven staan.

Lege schappen bij de Voedselbank

Moeten we niet willen. De diaconie stelt u in de gelegenheid om nu twee keer per maand houdbare voedselproducten in te zamelen.

  • Op zaterdagmorgen 9 januari, van 11:00 – 12:00 uur, is er weer een inzameling voor de voedselbank in de Adventskerk. Deze keer vragen we extra aandacht voor wasmiddelen, schoonmaakartikelen, dameshygiëne, toiletpapier, ed.
  • Op zaterdag 23 januari, eveneens van 11:00 – 12:00 uur, is er inzameling in de Opstandingskerk. Ook dan extra aandacht voor wasmiddelen, schoonmaakartikelen, dameshygiëne, toiletpapier,  ed.

Snert rondbrengen bij ouderen door Seniorenpastoraat en ‘Samen eten smaakt naar meer’

Op zaterdag 12 december is er op initiatief van het Seniorenpastoraat en ‘Samen eten smaakt naar meer’ – en als kerstgroet – snert rond gebracht bij 80 plussers in de wijk. Alle ‘snertkokers’ hartelijk dank voor het koken van ongeveer 50 liter soep en afleveren in de Opstandingskerk. Alle bezorgers bedankt voor het wegbrengen! Zie de foto’s op deze website.

Stiltewandelingen

Het verslag van de wandeling op 12 december 2020 staat nu op de website. Helaas worden er – vanwege de coronamaatregelen – voorlopig geen stiltewandelingen meer gehouden.

Actie Kerkbalans 2021

De digitale actie Kerkbalans 2021 is van start gegaan. E-mails zijn verstuurd naar gemeenteleden van wie het e-mailadres bekend is op het Kerkelijk Bureau voor hun toezegging voor 2021. Bekijk de webpagina van het kerkelijk bureau voor meer informatie.

Midweekbrief Vredenoord

Met ingang van week 44 ploft op woensdag de Midweekbrief weer in uw digitale brievenbus.

Nu we ons wederom gaan beperken tot enkel een digitale omarming kan een warme groet via de Midweekbrief geen kwaad. Toch?

Natuurlijk zal Rikie ons wekelijks verrassen met een heerlijk receptje, sturen we de schrijverspen rond, zijn er vast inspirerende verhalen, kan een leuke foto ons veel vertellen, ‘ik was laatst…’, tips, een mooi (zelf geschreven) gedicht, de online vieringen, Advent achter de voordeur. Er is zoveel om met elkaar te delen en daardoor verbonden te blijven.

Stuur uw ideeën, bijdragen en dergelijke weer naar midweekbriefvredenoord@gmail.com dan zorgen wij (Henk en Ineke Siekmans) dat de Midweekbrief zo rond vijf uur op de woensdagmiddag verstuurd wordt.

Kopij inleveren kan de hele week tot de woensdagen 13.00 uur.

Aanmelden voor de Zondagsbrief en de Midweekbrief (deze gebruiken allebei hetzelfde adressenbestand) kan via de volgende webpagina: Zondagsbrief / Midweekbrief

Wij horen en lezen graag van elkaar!

Henk en Ineke

Privacy protocollen voor Opstandingskerk en Adventskerk

Aangezien we de kerkdiensten nu via YouTube uitzenden – en het dus mogelijk is dat bezoekers van de kerkdienst ‘live’ in beeld kunnen komen – zijn voor beide kerkgebouwen privacy protocollen opgesteld die u kunt downloaden en bekijken:

 

Zangers gevraagd!

We zoeken op korte termijn mensen die zo nu en dan mee willen zingen in een kleine zanggroep.

Dat kan zijn in een fysieke dienst waar al dan niet ook gemeentezang is. Het kan ook zijn in uitzendingen zonder gemeenteleden, mochten we vanwege corona daar weer naar terug moeten. Dat is dan wel op de zondagmorgen, vanuit onze eigen kerkgebouwen.

De afgelopen periode is er al een dergelijke zanggroep geweest, maar het is hoog tijd om een nieuwe werving te starten om de groep uit te breiden. En de werving voor de oude zanggroep is lang, te lang geleden.

Er wordt eenstemmig gezongen. Van zangers wordt verwacht dat ze zelfstandig de melodieën thuis kunnen instuderen en een goede stem hebben. Voor de dienst wordt er slechts een klein half uur geoefend en wordt gewerkt aan tempo en gelijkheid. Als u twijfelt of uw stem goed genoeg is, kunt u zich wenden tot Wietse Meinardi.

Voor aanmelding en meer informatie kunt u terecht bij Klaas Pieter Touw (E-mail k.p.touw@kpnmail.nl, tel 06-26800690).

Een hartelijke groet, Jenneke Netjes, vice-voorzitter