Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Nieuws

 

Vrijheid in Woorden

Op de webpagina “Kerk en Kunst” staan de filmpjes die op de zondagen in de Adventstijd vooraf aan de dienst worden getoond. Klik hier om deze webpagina met informatie over de duo-expositie “Vrijheid in Woorden” te bekijken.

Stiltewandelingen

Klik hier om het verslag van de wandeling op 27 november 2020 te lezen. De planning van de stiltewandeling voor de komende maanden kun je hier downloaden en bekijken.

 

KERKDIENST OP YOUTUBE: met ingang van zondag 29 november 2020 wijzigt het YouTube kanaal naar “Vredenoord Assen”

Met ingang van zondag 29 november 2020 wijzigt het YouTube kanaal naar “Vredenoord Assen”. Klik HIER om dit nieuwe YouTube kanaal te openen.

De kerkdiensten van zondag 22 november (laatste zondag van kerkelijk jaar en Musica pro Deo vesper) kunt u nog steeds bekijken via het voormalige YouTube kanaal “Kerkomroep Assen” (klik hier om te openen).

Als u in YouTube wilt zoeken op het nieuwe kanaal dan moet u in de zoekbalk typen: “Kanaal Vredenoord Assen” en dan op het handje van Vredenoord klikken.

Nieuw e-mail adres beam- & streamteam Vredenoord

Het e-mail adres van het beam- & streamteam Vredenoord is gewijzigd in stream@vredenoord-assen.nl. Graag vanaf heden dit nieuwe e-mail adres gebruiken. Voor meer informatie over het beam- & streamteam: klik hier.

Lege schappen bij de Voedselbank

Moeten we niet willen. De diaconie stelt u in de gelegenheid om nu twee keer per maand houdbare voedselproducten in te zamelen.

Op 14 november zal de inzameling in de Opstandingskerk zijn. Op 28 november is er dan weer een inzameling in de Adventskerk.

Tijdstip van inzameling is van 10 tot 11 uur.

Diaconie Vredenoord

Midweekbrief Vredenoord

Met ingang van week 44 ploft op woensdag de Midweekbrief weer in uw digitale brievenbus.

Nu we ons wederom gaan beperken tot enkel een digitale omarming kan een warme groet via de Midweekbrief geen kwaad. Toch?

Natuurlijk zal Rikie ons wekelijks verrassen met een heerlijk receptje, sturen we de schrijverspen rond, zijn er vast inspirerende verhalen, kan een leuke foto ons veel vertellen, ‘ik was laatst…’, tips, een mooi (zelf geschreven) gedicht, de online vieringen, Advent achter de voordeur. Er is zoveel om met elkaar te delen en daardoor verbonden te blijven.

Stuur uw ideeën, bijdragen en dergelijke weer naar midweekbriefvredenoord@gmail.com dan zorgen wij (Henk en Ineke Siekmans) dat de Midweekbrief zo rond vijf uur op de woensdagmiddag verstuurd wordt.

Kopij inleveren kan de hele week tot de woensdagen 13.00 uur.

Aanmelden voor de Zondagsbrief en de Midweekbrief (deze gebruiken allebei hetzelfde adressenbestand) kan via de volgende webpagina: Zondagsbrief / Midweekbrief

Wij horen en lezen graag van elkaar!

Henk en Ineke

Voor de derde week op rij afschalen

CORONA UPDATE 15 OKTOBER 2020

Door de nieuwe coronamaatregelen van de regering van afgelopen dinsdag hebben we ons genoopt gezien vanaf 18 oktober geheel terug te gaan tot online-vieringen. Niet dat er direct in de regelgeving voor de kerken iets gewijzigd is, maar de ernst van de situatie in zijn geheel is groot, inmiddels ook in Drenthe. Gelukkig kunnen we nu vanuit onze beide vierplekken de viering verzorgen en uitzenden.

De eerstkomende tijd kunnen er dus helaas geen gemeenteleden aanwezig zijn bij de diensten.

Extra informatiepagina i.v.m. coronacrisis bijgewerkt op 15 oktober 2020

De informatiepagina met het meest actuele nieuws over de gevolgen van het coronavirus voor de activiteiten binnen de gemeente Vredenoord is bijgewerkt op 25 juni 2020, klik hier om de pagina te openen.

Privacy protocollen voor Opstandingskerk en Adventskerk

Aangezien we de kerkdiensten nu via YouTube uitzenden – en het dus mogelijk is dat bezoekers van de kerkdienst ‘live’ in beeld kunnen komen – zijn voor beide kerkgebouwen privacy protocollen opgesteld die u kunt downloaden en bekijken:

 

Zangers gevraagd!

We zoeken op korte termijn mensen die zo nu en dan mee willen zingen in een kleine zanggroep.

Dat kan zijn in een fysieke dienst waar al dan niet ook gemeentezang is. Het kan ook zijn in uitzendingen zonder gemeenteleden, mochten we vanwege corona daar weer naar terug moeten. Dat is dan wel op de zondagmorgen, vanuit onze eigen kerkgebouwen.

De afgelopen periode is er al een dergelijke zanggroep geweest, maar het is hoog tijd om een nieuwe werving te starten om de groep uit te breiden. En de werving voor de oude zanggroep is lang, te lang geleden.

Er wordt eenstemmig gezongen. Van zangers wordt verwacht dat ze zelfstandig de melodieën thuis kunnen instuderen en een goede stem hebben. Voor de dienst wordt er slechts een klein half uur geoefend en wordt gewerkt aan tempo en gelijkheid. Als u twijfelt of uw stem goed genoeg is, kunt u zich wenden tot Wietse Meinardi.

Voor aanmelding en meer informatie kunt u terecht bij Klaas Pieter Touw (E-mail k.p.touw@kpnmail.nl, tel 06-26800690).

Een hartelijke groet, Jenneke Netjes, vice-voorzitter

Gebruiksplannen / protocollen kerkgebouwen

Gebruiksplannen / protocollen voor de beide kerkgebouwen zijn nu beschikbaar. Op 27 september zijn deze bijgewerkt met de bijlage “Hoe Vredenoord weer gaat zingen in coronatijd, 23-9-2020”. Zie kerkdiensten voor meer informatie en om de bijgewerkte plannen te bekijken / downloaden.

Durfte

Aankomend seizoen gaan we aan de slag met een nieuw concept binnen de Protestantse Kerk Assen. Durfte. Dit is een nieuwe vorm van jongerenwerk, wat we naast het bestaande jongerenwerk willen aanbieden. Tieners vanaf 12 jaar worden deel van een groep op basis van interesse in plaats van leeftijd of geografie. Durfte wordt dus niet per wijk ingezet maar Assenbreed.

Lees hier verder voor meer informatie. Klik hier om de poster te bekijken