Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Nieuws

 

Vrijheid in Woorden……. en Vrede in Daden

In het jaar 2020 heeft, in het kader van 75 jaar vrijheid, de expositie “Vrijheid in Woorden” aan de wanden van de Adventskerk en de Opstandingskerk gehangen. Alle teksten en kunstwerken zijn in een boekje verzameld dat in de laatste week van april bezorgd zal worden bij alle gemeenteleden van Vredenoord. Ofschoon het boekje cadeau wordt gedaan bent u en jij vrij om er tóch een financiële bijdrage aan te doen. Die bijdrage zal ten goede komen aan het Peace Project in Tbilisi. Klik hier voor alle relevante informatie.

Digitale gemeenteavond

Uitnodiging voor een digitale gemeenteavond op woensdagavond 21 april 2021 over het proces van kerkkeuze. Zie het relevante agendapunt en de webpagina “Het proces van kerkkeuze in vogelvlucht” voor meer informatie.

Nieuwsbrief Musica pro Deo

Recentelijk is een eerste nieuwsbrief verstuurd vanuit Musica pro Deo waarin relevante informatie wordt gedeeld over komende uitvoeringen en het programma voor het komende jaar. Klik op bijgaande knop om u aan te melden voor de nieuwsbrief.

 

Begin – expositie van Iraanse kunstenares Mahboobeh Salem in de Adventskerk

Een kunstenares afkomstig uit Iran exposeert tot eind april in de kerk (dus met een maand verlengd!). ‘Begin’ is  als titel van de tentoonstelling niet toevallig gekozen: Mahboobeh Salem exposeert voor het eerst in Nederland en dan ook nog eens met o.a. schilderijen over personen uit Genesis, het begin van de Bijbel. En zo begint ook de reeks tentoonstellingen die het komende jaar weer in de Adventskerk worden gehouden. Bekijk de webpagina van Kerk en Kunst voor meer informatie en bezoektijden.

Jaarverslag diaconaat 2020

De werkgroep diaconaat Vredenoord heeft haar jaarverslag over 2020 gepubliceerd, klik hier om te bekijken.

Petrus in het land

Op zaterdagmiddag 27 februari is door KRO-NCRV een reportage uitgezonden vanuit de Adventskerk in Assen als onderdeel van het programma “Petrus in het land”. Het gehele reportage en de onderdelen ervan zijn te bekijken via de volgende links:

Alternatieve stiltewandeling

Het verslag van de alternatieve wandeling op 28 januari 2021 staat nu op de website. Kijk op de agenda voor een volgende stiltewandelingen (planning is onzeker vanwege de corona beperkingen).

Durfte koken met jongeren

Daniël Kehanpour – kerkelijk werker Jeugd en Middengeneratie van de PKA – heeft met een aantal jongeren een on-line kooksessie gehad en daar een video van gemaakt. Klik hier om deze leuke en leerzame video te bekijken!

Corona-update 30 december 2020

Corona-update 30 december 2020: tot nader bericht nog geen kerkdiensten met gemeenteleden (klik hier om gehele bericht te lezen)

Midweekbrief Vredenoord

Met ingang van week 44 ploft op woensdag de Midweekbrief weer in uw digitale brievenbus.

Nu we ons wederom gaan beperken tot enkel een digitale omarming kan een warme groet via de Midweekbrief geen kwaad. Toch?

Natuurlijk zal Rikie ons wekelijks verrassen met een heerlijk receptje, sturen we de schrijverspen rond, zijn er vast inspirerende verhalen, kan een leuke foto ons veel vertellen, ‘ik was laatst…’, tips, een mooi (zelf geschreven) gedicht, de online vieringen, Advent achter de voordeur. Er is zoveel om met elkaar te delen en daardoor verbonden te blijven.

Stuur uw ideeën, bijdragen en dergelijke weer naar midweekbriefvredenoord@gmail.com dan zorgen wij (Henk en Ineke Siekmans) dat de Midweekbrief zo rond vijf uur op de woensdagmiddag verstuurd wordt.

Kopij inleveren kan de hele week tot de woensdagen 13.00 uur.

Aanmelden voor de Zondagsbrief en de Midweekbrief (deze gebruiken allebei hetzelfde adressenbestand) kan via de volgende webpagina: Zondagsbrief / Midweekbrief

Wij horen en lezen graag van elkaar!

Henk en Ineke