Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Nieuws

 

Zendingerfgoedkalender 2022

Ook dit jaar is de kalender weer beschikbaar. Een prachtige kleurrijke kalender met als thema: “Van het donker naar het licht”. De maakster van de afbeeldingen is Mahboobeh Salem. Bijbelverhalen in sprekende kleuren geïnspireerd door het eigen levensverhaal van deze Iraanse kunstenaars vluchtelinge en haar gezin uit het duister van Iran naar het licht van Nederland. In de zondagsbrieven en op de beamer in de kerk heeft u een en ander al kunnen lezen. De kosten zijn € 7,00 en u / jij kunt de kalender tot 1 oktober bestellen bij Wim Verschoor, tel. 345599 of e-mail wenbverschoor@gmail.com (vermeld naam, telefoonnummer en adres) of bij Willem Kerssies, tel. 248944.

Addendum gebruiksplannen

Vanuit de PKA is een addendum op de gebruiksplannen voor beide vierplekken in Vredenoord van kracht geworden. Dit is specifiek te gebruiken voor het organiseren van evenementen in beide kerken. Klik hier om het addendum te lezen.

Dinsdagmiddag in Vredenoord

We kunnen weer beginnen met de bijeenkomsten op de dinsdagmiddag, zij het dan op 1.50 m afstand van elkaar. In de vertrouwde zaal van de Vijverhof is dat niet mogelijk. Samenkomen in De Schulp is het alternatief. We starten daar op 14 september. De eerste bijeenkomst gaat het  er vooral om elkaar weer te ontmoeten, in gesprek gaan, ervaringen delen. Dat doen we samen met onze predikant ds. Helène van Noord. Zie Agenda voor verdere details en de webpagina “Dinsdagmiddag in Vredenoord” voor de planning voor de rest van het jaar.

Het risiconiveau t.a.v. corona is weer afgeschaald naar “zorgelijk”

Het risiconiveau t.a.v. corona is weer afgeschaald naar “zorgelijk”. Wij volgen de maatregelen conform de routekaart voor de kerken. Dat houdt in dat er met ingang van zondag 15 augustus 2021 de volgende maatregelen gelden:

  • Max 100 mensen mogen komen
  • Samenzang op praatniveau en dus geen zanggroep
  • Koffiedrinken alleen buiten (als het weer het toe laat)
  • Mondkapjes niet verplicht
  • Wel nog steeds aanmelden via aanmelden@vredenoord-assen.nl of telefonisch 0592 347812. Dit kan tot 18:00 uur zaterdags.
  • De kerkdiensten kunt u thuis blijven bekijken op het YouTube kanaal “Vredenoord Assen”.

Expositie in de Adventskerk

Schilderijen van Peter Tholen in de Adventskerk met als thema ‘In beroering’.

De tentoonstelling in de Adventskerk,  Lindelaan 49 Assen,  loopt van 1 augustus tot  8 oktober 2021. De bezichtigingstijden zijn: zondagmorgen rond de dienst van 10.00 u en vrijdagmorgen van 10.00-12.00 u. Meer informatie op de webpagina Kerk en Kunst.

Stiltewandeling

Op vrijdag 25 juni 2021 is er – na lange tijd – weer een stiltewandeling gehouden! Klik hier om het verslag van Klaas Pieter te lezen.

Het is nog niet bekend wanneer de volgende stiltewandeling zal zijn, hou de agenda in de gaten!

Stilteplek in de Opstandingskerk

Op verzoek van het moderamen is een groepje gemeenteleden begonnen met het inrichten van een stilteplek in de Opstandingskerk. Links, voor in de grote kerkzaal, is ruimte gemaakt en een plek ingericht om even stil te kunnen zitten, te mijmeren, een kaarsje aan te steken of enkel daar te zijn. Er ligt een map waarin men, als iemand dat wenst, gedachten en gebeden kan achterlaten om die te delen met andere bezoekers. Klik hier om het gehele artikel te lezen, inclusief de openingstijden van de stilteplek.

Zing het hoogste lied: cantoraat Vredenoord nieuwe stijl

Zodra zingen in groepsverband weer kan willen we in wijkgemeente Vredenoord starten met een nieuwe opzet van het cantoraat. Hopelijk meteen na de zomervakantie. Voor de nieuwe cantorij vragen we goede zangers die volop bereid zijn hun kwaliteit en bezieling in te zetten. We willen starten met minimaal 4 sopranen, 4 alten, 3 tenoren en 3 bassen en hopen binnen twee jaar door te groeien naar een verdubbeling van dit aantal. Potentiële zangers worden van harte uitgenodigd zich te melden voor toelichting op de plannen en concrete afspraken over eventuele deelname. Klik hier om de webpagina met alle relevantie informatie te bekijken. Voor informatie en aanmelden kunt u terecht bij: Dick Dijk, hethogenoorden@planet.nl, 06-13987406.

Vredenoord Vitaal

Op woensdagavond 21 april 2021 is een online gemeenteavond gehouden waarop het proces van de kerkkeuze is toegelicht en vragen zijn beantwoord. De publicaties vooraf, de vertoonde dia’s, de online uitzending en een kort verslag van deze gemeenteavond zijn nu toegevoegd aan de webpagina Vredenoord Vitaal.

Nieuwsbrief Musica pro Deo

Recentelijk is een eerste nieuwsbrief verstuurd vanuit Musica pro Deo waarin relevante informatie wordt gedeeld over komende uitvoeringen en het programma voor het komende jaar. Klik op bijgaande knop om u aan te melden voor de nieuwsbrief.

 

Petrus in het land

Op zaterdagmiddag 27 februari is door KRO-NCRV een reportage uitgezonden vanuit de Adventskerk in Assen als onderdeel van het programma “Petrus in het land”. Het gehele reportage en de onderdelen ervan zijn te bekijken via de volgende links: