Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Nieuws

 

Bezinning op Advent

Omdat, vanwege de avond-Lockdown, de vespers in de Adventskerk niet door kunnen gaan is er een link naar de orde van dienst van de vesper op woensdagavond 1 december.

Coronamaatregelen bij vieringen vanaf woensdag 1 december

Helaas blijft het coronavirus ons achtervolgen en ons soms ook weer in te halen. Voor de komende vieringen in de Adventskerk houden we voorlopig de huidige maatregelen aan. Dat betekent: QR-code tonen bij de ingang, mondkapje dragen bij verplaatsing in het kerkgebouw en plaatsnemen op zitplekken die daarvoor zijn aangeduid. Geen koffiedrinken na afloop. Voor een overzicht van alle maatregelen klik hier. Omdat de praktijk uitgewezen heeft dat gedurende de hele coronaperiode het aantal bezoekers van de vieringen nooit het toegestane maximum heeft bereikt gaan we bij (“gewone”) vieringen nog niet over tot het aanmelden van tevoren. Wellicht met de kerstvieringen wel, maar daar hoort u later meer over. Ook Musica pro Deo zal dit gaan doen. Vragen hierover kunt u stellen aan de scriba: telnr. 0592 347812 of via de mail scriba@vredenoord-assen.nl.

Horen van de gemeente t.a.v. de kerkkeuze van de wijkgemeente Vredenoord

Op 06 december a.s. zal de kerkenraad een voorgenomen besluit nemen over het gebruik van de beide kerkgebouwen. Daarna zullen de gemeenteleden de gelegenheid geboden worden om hun mening te geven over dit voorgenomen besluit. We hebben gekozen voor 3 bijeenkomsten. Om te voldoen aan de wens van het kabinet om na 17:00 uur zo weinig mogelijk contactmomenten te creëren is gekozen voor de volgende mogelijkheden, alle in hetzelfde kerkgebouw. Omdat de streamapparatuur in de Adventskerk staat, wordt dat de Adventskerk:

  • 1e: donderdagmiddag 16 dec van 15:00 uur tot 16:30 uur
  • 2e: vrijdagmiddag 17 dec van 15:00 uur tot 16:30 uur
  • 3e: zaterdagmorgen 18 dec van 10:00 uur tot 11:30 uur

De bijeenkomst op 16 december zal ook gestreamd worden en kan eventueel ook op een later tijdstip bekeken worden. Om te voorkomen dat iedereen op dezelfde bijeenkomst komt en het maximaal toegestane aantal bezoekers overschreden wordt, is aanmelden van tevoren gewenst. Dat kan via het bekende emailadres aanmelden@vredenoord-assen.nl of telefonisch via de scriba 0592 347812. U kunt dan aangeven welke dag uw 1e, uw 2e en uw 3e voorkeur heeft. Als er voor één datum weinig aanmeldingen zijn, dan kan het zijn dat de deelnemers voor een andere dag gevraagd worden. Het voorgenomen besluit zal zo snel mogelijk na 6 december aan u bekend gemaakt worden zowel per brief als via een soort ‘midweekbrief’. En natuurlijk op de website.

Zie eventueel ook de Agenda waarin de bijeenkomsten staan vermeld.

Een volledig overzicht van alle publicaties rondom ‘Vredenoord Vitaal’ kunt u lezen op de deze webpagina.

Stiltemoment

Op dinsdag 14 en donderdag 16 december kan het stilte moment van 12-13.30uur in de Adventskerk helaas geen doorgang vinden.

Stiltewandeling

Op vrijdag 19 november 2021 is er weer een stiltewandeling gehouden! Klik hier om het verslag te lezen.

De volgende stiltewandeling vindt plaats op woensdag 8 december, zie agenda.

Vacature: redactie Zondagsbrief

Leest u altijd met aandacht en plezier de zondagsbrief? Zou u in het samenstellen ervan een rol willen spelen? Per 1 januari a.s. hebben we een vacature in de redactie. Ervaring met Word en wat digitale vaardigheden zijn een vereiste. Wilt u, gemiddeld eenmaal per zes weken, uw redactionele steentje bijdragen? Bel voor meer informatie of aanmelding met Ineke Siekmans, 06 5048 5315 of Wim Oosterveld, 06 1021 1169.

Vacature: folderbeheer Vredenoord

Voorheen hield Dick Mensink het folderbestand van Vredenoord in de gaten. Dick was intermediair tussen voorraad, drukker, maker, bezorgploeg van Vredenoord en het Kerkelijk buro in sommige gevallen. De Kerstfolder is al in de maak, maar voor komende en bestaande folders zijn we op zoek naar iemand die deze coördinerende  job wil uitvoeren. Dus geen inhoudelijke bemoeienis maar meer het regelwerk daar omheen. Zou je ons willen helpen? Neem dan even contact op met Jenneke Netjes via jenneke@jjnetjes.nl.

Dit=Assen: Adventskerk in beeld

In september en oktober 2021 organiseerde de Gemeente Assen samen met diverse culturele organisaties een campagne om het aanbod in Assen goed onder de aandacht te krijgen. Zo kwam de Adventskerk in beeld (zie https://www.assen.nl/impuls-herstart-cultuursector).

De Adventskerk is niet alleen een plek van religieuze beleving. Ze is ook een centrum van artistieke verbeelding. Doorlopend zijn er tentoonstellingen van beeldende kunst en treden theatergezelschappen op. In het kader van de kerkmuzikale serie Musica pro Deo is er maandelijks bovendien de mooiste muziek te horen. Zo worden door de Asser Bach Cantategroep regelmatig cantates van J.S. Bach uitgevoerd. Op het prachtige Van Vulpen-orgel vinden orgelconcerten plaats.

Meer weten? Ga dan naar www.vredenoord-assen.nl.

Vacature: coördinator kosterwerk Opstandingskerk

Onze huidige coördinator voor het kosterwerk in de Opstandingskerk, Fred Veldwisch, heeft te kennen gegeven dat hij gaat stoppen met deze taak en wel per 1 januari 2022. De kerkenraad betreurt zijn vertrek zeer, maar heeft uiteraard respect voor zijn keuze om na 11 (!) jaar dit werk neer te leggen. Wij zijn hem zeer erkentelijk.

Daarom is het moderamen nu op zoek naar iemand uit onze gemeente die het coördinatorschap per 1 januari 2022 over wil overnemen. Klik hier om alle informatie over deze vacacture te lezen.

Nieuwe toekomstige vacatures zullen worden gepubliceerd op de webpagina vacatures / oproepen.

Nieuwe expositie in de Adventskerk vanaf zondag 7 november

Schilderijen van Steffen Buikema met als thema ‘Kerken in de Kerk’. Van 7 november 2021 t/m 7 januari 2022 exposeert beeldend kunstenaar Steffen Buikema (geborgen 1955 in Baflo, Groningen) in de Adventskerk schilderijen van romaans/gotische kerken die in o.m. Groningen en Ost-Friesland staan. Zie ook de webpagina “Kerk en Kunst” voor meer informatie over de achtergrond en het werk van deze kunstenaar.

Zing het hoogste lied: cantoraat Vredenoord nieuwe stijl

Zodra zingen in groepsverband weer kan willen we in wijkgemeente Vredenoord starten met een nieuwe opzet van het cantoraat. Hopelijk meteen na de zomervakantie. Voor de nieuwe cantorij vragen we goede zangers die volop bereid zijn hun kwaliteit en bezieling in te zetten. We willen starten met minimaal 4 sopranen, 4 alten, 3 tenoren en 3 bassen en hopen binnen twee jaar door te groeien naar een verdubbeling van dit aantal. Potentiële zangers worden van harte uitgenodigd zich te melden voor toelichting op de plannen en concrete afspraken over eventuele deelname. Klik hier om de webpagina met alle relevantie informatie te bekijken. Voor informatie en aanmelden kunt u terecht bij: Dick Dijk, hethogenoorden@planet.nl, 06-13987406.