Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Nieuws

 

Collecte zondag 16 februari voor Noord-Kameroen

Op zondag 16 februari is de collecte voor het Werelddiaconaat.

Duurzame landbouw: voedsel voor iedereen in Noord-Kameroen

Armoede en onvoorspelbare natuur

Het West-Afrikaanse Kameroen kun je op z’n minst grillig noemen. Maar liefst de helft van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Er zijn veel vluchtelingen in Kameroen door onrust in omringende landen, zoals de Centraal Afrikaanse Republiek en Nigeria. De natuur is onvoorspelbaar. Noord-Kameroen raakt langzaam maar zeker haar bron van bestaanszekerheid kwijt, doordat de watertoevoer uit de bergen stopt, rivieren verdrogen en het Tsjaadmeer enkele kilometers per jaar aan omvang verliest. De droogte is niet alleen aan het klimaat te wijten, maar heeft ook veel te maken met het waterbeheer. Bijna alle nomaden zijn van huis uit moslim. Zij trekken rond met hun vee. Christenen leven meestal als boeren in dorpen en zijn een minderheid tussen de moslims. In Noord-Kameroen leven christenen en moslims al decennia lang vreedzaam naast elkaar.

Kerk in actie steunt het werk van de Lutherse broederkerk. Deze kerk ondersteunt haar gemeenteleden met duurzame landbouw en theologisch onderwijs.

Uw gift is welkom via de collecte, zondag in de kerk of op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. landbouw Kameroen. Dank u wel!

Bestellen van huispaaskaars(en)

Van zondag 9 februari t/m zondag 1 maart 2020 is de lijst voor het bestellen van uw huispaaskaars(en) voor 2020 weer beschikbaar in zowel de Opstandingskerk als de Adventskerk. De kaarsen zullen dan vóór Pasen (12 en 13 april 2020) aan u geleverd worden. Voor eventuele vragen kunt u terecht bij Aad van Dijk, penningmeester wijkkas, e-mail: wijkkas@vredenoord-assen.nl, telefoon: 06-49799693.

Stiltewandelingen

Klik hier om het verslag van de laatste stiltewandeling op 5 februari 2020 te lezen. De planning voor de periode januari – juni 2020 is bekend, klik hier om te bekijken.

a

Jaarverslag Diaconie

Het jaarverslag over 2019 van de diaconie is verschenen. Klik hier om te lezen.

Groothuisbezoeken 2020

Uitnodiging groothuisbezoeken. Een mogelijkheid tot onderlinge ontmoeting en gesprek voor allen die zich verbonden weten met Vredenoord.

Klik hier voor de uitnodiging.

Kerstpakketten 2019

Op 12, 13 en 14 december zijn in de Opstandingskerk zo’n 630 kerstpakketten ingepakt voor mensen die met de Kerstdagen een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Van deze fantastische actie is een filmpje gemaakt. Klik hier om het filmpje te bekijken, de moeite waard!

Actie Kerkbalans

Vanaf 7 december kunt u uw toezegging voor de actie Kerkbalans 2020 weer invullen. Dit kan nu ook in de app of via de website www.pkn-assen.nl. Dit bespaart het Kerkelijk Bureau veel tijd en papier! Dank u voor uw toezegging!

Gemeenteleden aan de slag voor Present

Op zaterdag 12 oktober zijn een flink aantal vrijwilligers van de wijkgemeente Vredenoord aan de slag geweest voor de stichting Present. Klik hier om een filmpje te bekijken die een goede indruk geeft van het werk dat is verzet. Namens de hulpontvangers en de stichting Present worden alle vrijwilligers heel erg hartelijk bedankt!