Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Kerk en kunst

Rusland mijn moederland

Schilderijen van Katja Westerhoff in de Adventskerk

De Nijverdalse kunstenares Katja Westerhoff (1944, Noorderhogebrug) zag in 1967 in het Parijse Louvre voor het eerst iconen: voorstellingen van Christus, de moeder Gods en heiligen. Ze was er enorm door geraakt maar wist niet waarom. In Den Haag ontmoette ze Lydia Duif, een iconenschilderes. Op de vraag of Katja kon tekenen of schilderen moest ze ontkennend antwoorden. Datzelfde antwoord gaf ze op de vraag of ze Bijbel kende. Lydia zei: “Als God het wil zal Hij je helpen”. Voordat Katja bij Lydia in de leer ging brachten ze samen een bezoek aan een Russisch Orthodoxe kerk. Daar leerde Katja mensen kennen die lang geleden uit Rusland waren vertrokken. Tijdens een ‘iconenreis’ naar Rusland in 1987 bezocht ze een groot aantal kerken, kloosters en ateliers. Na nog enkele van die reizen voelde ze de behoefte om van echte Russische iconenschilders les te krijgen. Omdat ze daarvoor niets hoefde te betalen besloot ze als tegenprestatie zich in te zetten voor kinderen in tehuizen en ziekenhuizen. Die hulp is in de loop der jaren sterk gegroeid. Enkele jaren geleden heeft Katja het door Irina Rogaleva geschreven kerstsprookje ‘over het reizende sterretje’ geïllustreerd. Het boekje is in het Nederlands vertaald en is tijdens de expositie te koop. De opbrengst komt geheel ten goede aan zieke en kansarme kinderen in St. Petersburg. Op 6 mei 2012 kreeg Katja tijdens een kerkdienst in die stad  voor haar intensieve humanitaire hulp aan diverse projecten de Russische Orde van Ekaterina De Grote uitgereikt. Ze  heeft zich in Rusland Russisch Orthodox laten dopen en ziet dat als een begin van een nieuw leven. Katja exposeerde/t zowel in Rusland als in Nederland. Werk van haar hangt in diverse Russische kerken. In de Adventskerk zijn schilderijen te zien met religieuze en landschappelijke thema’s die qua kleurenpatroon aansluiten bij haar iconen.

Bezichtigingstijden

in de Adventskerk, Lindelaan 49, Assen-oost op vrijdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur en op zondagmorgen rond de kerkdienst van 10.00 uur.

Van harte welkom!

Informatie: Werkgroep Kerk en Kunst; Cees Hoekstra, tel. 0593 592925 of 06 11 62 42 84, e-mail: cshoekstra@gmail.com


Locatie: Adventskerk

Adventskerk
Lindelaan 49
9404 KR Assen
Locatie/route