Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Kerk en kunst


In beroering

Schilderijen van Peter Tholen in de Adventskerk

Peter Tholen (Groningen, 1949) werkte o.m. als landmeter en projectleider ruilverkaveling. Na zijn pensionering ontdekte hij, toch gewend om in de ruimte te werken, dat de ruimte van stilzitten voor hem dodelijk was. De schilderkist van zijn vader zette hem op het spoor van de portretkunst. Daarmee kreeg hij zicht op een nieuwe wijde wereld, die van de beeldende kunst. Die wereld kreeg nog meer perspectief toen hij in 2010 werd toegelaten tot de Klassieke Academie in Groningen. De gedegen vijfjarige dagopleiding vormde in al haar facetten  hem tot professioneel beeldend kunstenaar.

Zijn werk

Peter, wonend en werkend in Eelde, is een onrustig mens. Hij wil zich niet concentreren op één thema of techniek. Figuratie en realisme komen vrijwel altijd terug in zijn werk, hoewel hij de laatste jaren ook abstract werk maakt. Vaak staat de mens, het lijf, centraal, en dan vooral onder minder gemakkelijke omstandigheden. Peter laat zijn penselen spreken om zijn visie te geven over ongelijkheid, over het recente oorlogsgeweld in Noord Afrika en de onderdrukking van mensen, volken en religies. Hij kwam op het spoor van de prachtige oude kerkorgels toen hem werd gevraagd werk te maken op het thema trillingen. Orgelspel laat de nieren dansen, het geluid galmt door het hele lichaam. Die schitterende majestueuze instrumenten moesten worden geschilderd, soms in een onverwachte setting. De orgels in zijn meest recente schilderijen laat hij, uit respect, zonder toevoegingen voor zichzelf spreken.

De tentoonstelling in de Adventskerk,  Lindelaan 49 Assen,  loopt van 1 augustus tot  8 oktober a.s.  De bezichtigingstijden zijn: zondagmorgen rond de dienst van 10.00 u en vrijdagmorgen van 10.00-12.00 u.

Kerk en Kunst Vredenoord

De videos van het project “75 jaar Vrijheid” blijven nog even beschikbaar onder de volgende links:


Informatie: Werkgroep Kerk en Kunst; Cees Hoekstra, tel. 0593 592925 of 06 11 62 42 84, e-mail: cshoekstra@gmail.com

Adventskerk
Lindelaan 49
9404 KR Assen
Locatie/route