Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Diaconaat

radertje_diaconieWat is diaconaat?

Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia (dienen). Vanaf het allereerste begin heeft de kerk dit als een van haar belangrijkste taken gezien: het dienen van je naaste, van de mensen en van de wereld. Door dienstbaar te zijn aan mensen en aan de samenleving, dichtbij en ver weg, geven de kerken concreet gestalte aan de Bijbelse boodschap. In de bijbel geldt niet het recht van de sterkste, maar van de zwakste. Telkens weer klinkt de oproep om samen te werken aan een rechtvaardige samenleving. Het is Gods bedoeling dat de wereld en ieder mens tot zijn recht komt. De kerk geeft daar in het diaconaat, in alle bescheidenheid, handen en voeten aan. Door om te zien naar elkaar (barmhartigheid), door goed en recht te doen (gerechtigheid) en door respect en acceptatie van elkaars positie, keuzes en oplossingen (wederkerigheid).

Onze diaconale doelstellingen:

  • Coördineren en verlenen van diaconale hulp dichtbij en veraf.
  • Het ontwikkelen van een antenne voor hulpvraag bij alle gemeenteleden.

Met elkaar vormen we een levende christelijke gemeente waarin in veel te doen is; zowel dichtbij als veraf. De diaconie is blij met de vele gemeenteleden die al meedoen in het omzien naar elkaar. Tegelijkertijd zien we in het huidige tijdsbeeld de hulpvraag in onze wijk toenemen. Hier ligt voor ons allen ook een taak: signaleren, helpen of doorverwijzen. Hulp kan binnen de diaconie gevonden worden of de diaconie zoekt in haar netwerk naar professionele hulp.

Specifiek voor Vredenoord zijn daarnaast nog werkgebieden ingericht:

De werkgebieden worden door de diakenen aangestuurd.

Werkplan

Het werkplan van de diaconie voor de periode 2022 – 2024 kunt u hier downloaden.

Jaarverslag

Het jaarverslag over het jaar 2023 kunt u hier downloaden.

Contact

Wilt u meehelpen of meedenken in een werkgebied? Signaleert u een hulpvraag? Neem dan contact op met: Ina Nusselder, e-mail diaconie@vredenoord-assen.nl.

Bij ‘Financiën en beheer‘ vindt u de financiële informatie van de diaconie.

Word ook een een radertje of radar in onze levende gemeente. Mee helpen doet zoveel meer!

Opstandingskerk
Wilgenbeemd 2
9403 MA Assen
Locatie/route

Adventskerk
Lindelaan 49
9404 KR Assen
Locatie/route