Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Vieren

Het werkveld ‘Vieren’ omvat alle taken en activiteiten rondom de kerkdiensten in zowel de Adventskerk als de Opstandingskerk. De functie ouderling voor het werkveld Vieren is op dit moment vacant. Voor eventuele vragen kunt u zich richten tot de scriba of de voorzitter van de kerkenraad of één van de predikanten (klik hier voor de relevante pagina met contact gegevens).


Kosterij

Zie gegevens in de footer onderaan deze pagina.


Dienst van schrift en tafel

Vier maal per jaar hebben we een viering van schrift en tafel. Deze viering is open voor iedereen dus kinderen zijn ook van harte welkom! Diakenen delen wijn of druivensap en brood (er is ook glutenvrij brood). De andere ambtsdragers (ouderlingen en predikant) assisteren daarbij.


Preekvoorziening

Dhr. H. (Harrie) van der Ploeg, tel. 0592 347812, e-mail: scriba@vredenoord-assen.nl


Preekrooster wijkgemeente Vredenoord

Het jaarlijkse preekrooster (welke predikant wanneer en waar voorgaat) kunt u hier bekijken.


Lectoren

Coördinator: mw. Jeannette van der Ploeg, tel. 0592 343029

E-mail: jeannettehenk@home.nl


Orde van dienst (Adventskerk)


Beam- & streamteam Vredenoord


Kerkmuziek en liturgie


Organisten

Coördinator: dhr. Wietse Meinardi, tel. 0592 357722

E-mail: info@wietsemeinardi.nl


Kinderopvang, zie kerkdiensten


Kindernevendienst, zie kerkdiensten


Bloemengroet, zie kerkdiensten


Ouderenvervoer/taxi, zie kerkdiensten


Begeleiding bewoners GGZ


Kerkomroep


Kapel (Adventskerk)

Adventskerk
Lindelaan 49
9404 KR Assen
Locatie/route

Opstandingskerk
Wilgenbeemd 2
9403 MA Assen
Locatie/route