Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Vieren

Het werkveld ‘Vieren’ omvat alle taken en activiteiten rondom de gezamenlijke kerkdienst in de Opstandingskerk alsook het morgengebed in de Adventskerk. De functie ouderling voor het werkveld Vieren is op dit moment vacant. Voor eventuele vragen kunt u zich richten tot de scriba of de voorzitter van de kerkenraad of één van de predikanten (klik hier voor de relevante pagina met contact gegevens).


Kosterij

Zie gegevens in de footer onderaan deze pagina.


Dienst van schrift en tafel

Vier maal per jaar hebben we een viering van schrift en tafel. Deze viering is open voor iedereen dus kinderen zijn ook van harte welkom! Diakenen delen wijn of druivensap en brood (er is ook glutenvrij brood). De andere ambtsdragers (ouderlingen en predikant) assisteren daarbij.


Preekvoorziening

Dhr. H. (Harrie) van der Ploeg, tel. 0592 347812, e-mail: hp19532@outlook.com


Preekrooster wijkgemeente Vredenoord

Het preekrooster voor 2024 (welke predikant wanneer en waar voorgaat) kunt u hier bekijken.


Lectoren

Coördinator: mw. Jeannette van der Ploeg, tel. 0592 343029

E-mail: jeannettehenk@home.nl


Orde van dienst (Adventskerk)


Beam- & streamteam Vredenoord


Kerkmuziek en liturgie


Organisten/pianisten

Hoofdorganist en coördinator: Wietse Meinardi, tel 0592-357722, e-mail info@wietsemeinardi.nl

Frank van der Meulen, tel 0592-202582, e-mail fcavandermeulen@gmail.com

Henk Horlings, tel 0592-311584, e-mail henderikushorlings@gmail.com


Morgengebed

Contactpersoon: Mw. Corry van der Molen, tel. 06-22065178


Kinderopvang, zie kerkdiensten


Kindernevendienst, zie kerkdiensten


Bloemengroet, zie kerkdiensten


Ouderenvervoer/taxi, zie kerkdiensten


Begeleiding bewoners GGZ


Kerkomroep


Stilteruimte (Adventskerk)

Opstandingskerk
Wilgenbeemd 2
9403 MA Assen
Locatie/route

Adventskerk
Lindelaan 49
9404 KR Assen
Locatie/route