Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Kerkenraad

Voorzitter

Mw. C.B. (Thilla) Franken

Telefoon: 06 33878469

E-mail: voorzitter@vredenoord-assen.nl


Scriba

Mw. I. (Ineke) Siekmans

Telefoon: 06 50485315

E-mail: scriba@vredenoord-assen.nl


DsHelenevanNoordPredikant

Ds. H. (Helène) van Noord

Telefoon: 0592 300388

E-mail: h.van.noord@planet.nl


Alle ambtdragers

Notulist: Dhr. M. (Marinus) Kaldeway

Opstandingskerk
Wilgenbeemd 2
9403 MA Assen
Locatie/route

Adventskerk
Lindelaan 49
9404 KR Assen
Locatie/route