Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Moderamen

Het moderamen vormt het dagelijks bestuur van de wijkgemeente Vredenoord en bestaat uit de volgende personen


Voorzitter kerkenraad

Mw. C.B. (Thilla) Franken

Telefoon: 06 33878469

E-mail: voorzitter@vredenoord-assen.nl


Scriba kerkenraad

Mw. I. (Ineke) Siekmans

Telefoon 06 50485315

E-mail: scriba@vredenoord-assen.nl


DsHelenevanNoordPredikant

Ds. H. (Helène) van Noord

Telefoon: 0592 300388

E-mail: h.van.noord@planet.nl


Pastoraat

Mw. I. (Inge) Gaasbeek

Telefoon: 06 25383190

E-mail: pastoraat@vredenoord-assen.nl


Financiën en beheer

Dhr. S. (Sjaak) Goedvolk

Telefoon: 0592 341343

E-mail: s.goedvolk@planet.nl


Communicatie

Neem contact op met de scriba (zie boven) als u vragen en/of opmerkingen heeft over het werkveld ‘Communicatie’.


Notulist

Zie scriba

Opstandingskerk
Wilgenbeemd 2
9403 MA Assen
Locatie/route

Adventskerk
Lindelaan 49
9404 KR Assen
Locatie/route