Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Pastoraat

Het werkveld pastoraat bestaat uit verschillende bezoekgroepen die bijdragen aan het omzien naar elkaar binnen en buiten de wijkgemeente Vredenoord:Pastoraat in Vredenoord

Naast bovenstaande bezoekgroepen vinden er ook aanvullende pastorale activiteiten plaats zoals b.v.:

Ieder gemeentelid heeft een pastorale taak

We doen een beroep op ieder gemeentelid om naar medegemeenteleden om te zien. Het gaat om eenvoudige maar belangrijke zaken die de onderlinge betrokkenheid vergroten. U kunt denken aan contact maken of onderhouden, met persoonlijke aandacht naar het welzijn van een ander informeren, of meeleven met anderen in vreugde en verdriet. Ook is het goed om mee te denken tot wie iemand met een persoonlijke vraag zich kan richten. Zo kunt u anderen van dienst zijn en meehelpen de gemeente op te bouwen en te versterken.

Meerdere gemeenteleden doen een stap extra

Veel gemeenteleden zetten zich in voor onze wijkgemeente. Binnen ieders mogelijkheden wat tijd en interesse betreft, werken zij mee aan de opbouw van ons als gemeenschap. Door nieuwkomers welkom te heten en wegwijs te maken, of door contact met iemand te onderhouden. Door actief met jongeren en jonge ouders bezig te zijn, door aanwezig te zijn op een kruispunt in iemands leven of door senioren te bezoeken. Met die extra inzet van vele gemeenteleden zijn we bijzonder blij en dat stemt ons dankbaar.

Door op een van bovenstaande bezoekgroepen te klikken gaat u door naar een volgende webpagina. Daar staat meer informatie over de betreffende bezoekgroep en de naam en gegevens van de relevante contactpersoon. Deze kunt u benaderen voor meer informatie, of om een vraag van uzelf of van een ander door te geven. Misschien wilt u een complimentje maken of zoekt u contact omdat u denkt: aan deze bezoekgroep zou ik graag mijn steentje bij willen dragen!

Pastoraat en diaconaat werken nauw samen en willen in de toekomst dezelfde werkwijze gaan hanteren. Deze ontwikkeling is al in gang gezet en zal in de komende periode verder uitgewerkt worden. Wie met ons mee wil denken en suggesties heeft: laat van u horen! Gemeente zijn we tenslotte met elkaar!

Indien u op dit moment vragen heeft over het werkveld pastoraat kunt u contact opnemen met mw. Inge Gaasbeek, tel. 06 25383190, e-mail adres pastoraat@vredenoord-assen.nl

 

Opstandingskerk
Wilgenbeemd 2
9403 MA Assen
Locatie/route

Adventskerk
Lindelaan 49
9404 KR Assen
Locatie/route