Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Rouwen

De kerk is er ook in dagen van rouw. Er is een samenkomst, waarbij het leven van de dode wordt herdacht. Er klinken ook woorden van hoop en troost uit de bijbel. De dood heeft niet het laatste woord: we leven vanuit de verwachting van een nieuw begin, van leven na dit leven.

Op verschillende plaatsen kunnen mensen samenkomen voor een begrafenis of een crematie, bijvoorbeeld in de Adventskerk of de Opstandingskerk, de aula van de Boskamp, een verzorgingshuis of thuis.

Het telefoonnummer 0592-421916 kan gebeld worden na een overlijden wanneer uw familie voor de uitvaart een beroep wil doen op een lid van het uitvaarteam van de Protestantse Gemeente Assen.

Een dienst ter nagedachtenis van de overledene wordt in overleg met de voorganger in de uitvaart samengesteld.

Op de laatste zondag van het kerkelijke jaar (eind november) worden de overledenen herdacht. De nabestaanden worden voor deze gedachtenisdienst uitgenodigd.

Opstandingskerk
Wilgenbeemd 2
9403 MA Assen
Locatie/route

Adventskerk
Lindelaan 49
9404 KR Assen
Locatie/route