Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Contact pastoraat

Pastoraat algemeen

Mw. Inge Gaasbeek, tel. 06 25383190, e-mail: pastoraat@vredenoord-assen.nl

Welkomgroep

Mw. Janny Janse, tel. 0592 408009, e-mail: welkomgroep@vredenoord-assen.nl

Contactnetwerk

Het contactnetwerk is opgeheven. U kunt mw. Inge Gaasbeek benaderen als u vragen heeft (zie boven voor contactgegevens).

Seniorenpastoraat

Mw. Mathilde Boon, tel. 0592 318003, e-mail: pastoraat@vredenoord-assen.nl (Adventskerk)

Opstandingskerk – vacant (in voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met Mathilde Boon)

Jeugd en jonge ouders

Hr. Frans Hellinga, tel. 0592 406783, e-mail: frans_ingrid60@hotmail.com

Kruispunten

Ds. Roeland Busschers, tel. 0592 340583, e-mail: r.h.w.busschers@kpnplanet.nl

Stiltewandelingen

Mw. Berta van der Kolk, tel. 0592 311917, e-mail: vanderkolktoussaint@hetnet.nl

Opstandingskerk
Wilgenbeemd 2
9403 MA Assen
Locatie/route

Adventskerk
Lindelaan 49
9404 KR Assen
Locatie/route