Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Contact pastoraat

Pastoraat algemeen

Mw. Inge Gaasbeek, tel. 06 25383190, e-mail: pastoraat@vredenoord-assen.nl

Welkomgroep

Mw. Inge Gaasbeek, tel. 06 25383190, e-mail: pastoraat@vredenoord-assen.nl

Contactnetwerk

Het contactnetwerk is opgeheven. U kunt mw. Inge Gaasbeek benaderen als u vragen heeft (zie boven voor contactgegevens).

Seniorenpastoraat Vredenoord

Coordinatie in algemente zin: Frits de Bos, tel. 06-19844997, e-mail: pastoraat@vredenoord-assen.nl

Ouderling voor senioren: vacant, e-mail: pastoraat@vredenoord-assen.nl

Jeugd en jonge ouders

Hr. Frans Hellinga, tel. 0592 406783, e-mail: frans_ingrid60@hotmail.com

Kruispunten

Mw. Sjoerdtje Lindeboom, tel. 06-36530808, e-mail: kruispunten@vredenoord-assen.nl

Stiltewandelingen

Mw. Berta van der Kolk, tel. 0592 311917, e-mail: vanderkolktoussaint@hetnet.nl

Opstandingskerk
Wilgenbeemd 2
9403 MA Assen
Locatie/route

Adventskerk
Lindelaan 49
9404 KR Assen
Locatie/route