Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Contact moderamen

Voorzitter kerkenraad

Mw. J.J. (Jenneke) Netjes, tel. 0592 302806, e-mail: voorzitter@vredenoord-assen.nl

Scriba kerkenraad

Vacant, tel. 0592 347812, e-mail: scriba@vredenoord-assen.nl

Predikant

Ds. H. (Helène) van Noord, tel. 0592 300388, e-mail: h.van.noord@planet.nl

Pastoraat

Mw. I. (Inge) Gaasbeek, tel. 06 25383190, e-mail: pastoraat@vredenoord-assen.nl

Financiën en beheer

Dhr. S. (Sjaak) Goedvolk, tel. 0592 341343, e-mail: s.goedvolk@planet.nl

Notulist

Zie scriba

Opstandingskerk
Wilgenbeemd 2
9403 MA Assen
Locatie/route

Adventskerk
Lindelaan 49
9404 KR Assen
Locatie/route