Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Contact kerkenraad

Voorzitter

Mw. J.J. (Jenneke) Netjes, tel. 0592 302806, e-mail: voorzitter@vredenoord-assen.nl

Scriba

Vacant, tel. 0592 347812, e-mail: scriba@vredenoord-assen.nl

Predikant

Ds. R.H.W. (Roeland) Busschers, tel. 0592 340583, e-mail: r.h.w.busschers@kpnplanet.nl

Predikant

Ds. H. (Helène)van Noord, tel. 0592 300388, e-mail: h.van.noord@planet.nl

Notulist

Dhr. N (Ido) Schoonenberg

Opstandingskerk
Wilgenbeemd 2
9403 MA Assen
Locatie/route

Adventskerk
Lindelaan 49
9404 KR Assen
Locatie/route