Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Contact kerkenraad

Voorzitter

Mw. C.B. (Thilla) Franken, tel. 06 33878469, e-mail: voorzitter@vredenoord-assen.nl

Scriba

Mw. I. (Ineke) Siekmans, tel. 06 50485315, e-mail: scriba@vredenoord-assen.nl

Predikant

Ds. H. (Helène)van Noord, tel. 0592 300388, e-mail: h.van.noord@planet.nl

Notulist

Dhr. M. (Marinus) Kaldeway

Opstandingskerk
Wilgenbeemd 2
9403 MA Assen
Locatie/route

Adventskerk
Lindelaan 49
9404 KR Assen
Locatie/route