Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Financiën en beheer

Kerkrentmeester

Dhr. S. (Sjaak) Goedvolk, tel. 0592 341343, e-mail: s.goedvolk@planet.nl


Kosterij

Zie voettekst onderaan deze (en alle andere) pagina’s


Penningmeester wijkkas Vredenoord

Dhr. A. (Aad) van Dijk, tel. 06-49799693, e-mail: wijkkas@vredenoord-assen.nl

IBAN rekeningnummer: NL44 RABO 0373 7156 25 ten name van ‘Wijkgemeente Vredenoord’

Declaraties graag indienen onder vermelding van naam, telefoonnummer en/of e-mail adres en een korte omschrijving van de reden voor de declaratie.


Penningmeester diaconie Vredenoord

Dhr. J. Veltman (Jan), tel. 0592 203576, e-mail: diaconiekas@vredenoord-assen.nl

IBAN rekeningnummer: NL21 RABO 0373 7361 18 ten name van ‘Wijkdiaconie Vredenoord’


Ledenadministratie Vredenoord

Binnen de wijkgemeente Vredenoord is de heer Frits de Bos aanspreekpunt voor de ledenadministratie, tel. 06-19844997, e-mail: f.debos@home.nl


Collectebonnen

20 bonnen van € 0,50 + € 0,50 adm. = € 10,50 / kaart
20 bonnen van € 0,75 + € 0,50 adm. = € 15,50 / kaart
20 bonnen van € 1,25 + € 0,50 adm. = € 25,50 / kaart

Te bestellen via rekeningnummer NL22 RABO 0373 7156 33 ten name van “CvK Protestantse Gemeente Assen inz. Collectebonnen” met vermelding van het soort en aantal gewenste kaarten. De kaarten worden dan zo spoedig mogelijk naar het adres van de rekeninghouder gezonden.

Collectebonnen kunt u ook online bestellen. Door op de afbeelding hieronder te klikken gaat u naar de webshop van de Protestantse Gemeente Assen waar u dit kunt regelen.

logoCollectebonnen

Alle giften aan wijkgemeente Vredenoord (wijkkas en Diaconie) en de Protestantse Gemeente Assen (inclusief collectebonnen) zijn aftrekbaar van de belasting omdat ze onder ANBI vallen (zie onder voor aanvullende informatie).


Tuinonderhoud Opstandingskerk

Het onderhoud van de tuin rondom de Opstandingskerk wordt geheel uitgevoerd door een groepje gemeenteleden. Aanspreekpunt is Roel Kruiter, telefoon  0592-342891, e-mail r.kruiter@kpnplanet.nl.

Klik hier voor meer informatie over het onderhoud van de tuin.


Erfstellingen/legaten

Als u overweegt om (een deel van) uw nalatenschap aan de plaatselijke kerk toe te kennen dan kunt u dat laten vastleggen in een testament. Een brochure hierover vindt u op het kerkelijk bureau.

Mocht u meer informatie wensen, neem dan contact op met of raadpleeg een notaris. Voor algemene vragen kunt u terecht op de website www.notaris.nl of bij de notaristelefoon: 0900-3469393.


Vaandrager

Klik hier voor meer informatie over het legaat van de heer Vaandrager.


PGA Assen

Voor de centrale ledenadministratie en financiën (b.v. kerkbalans) van de Protestantse Gemeente Assen (PGA) wordt verwezen naar de website van het kerkelijk bureau van de PGA.


Tarieven voor trouw- en rouwdiensten

Een overzicht van de mogelijkheden en kosten van trouw – en rouw – diensten in de verschillende kerken van de PGA kunt u hier downloaden.


ANBI

Vredenoord is een onderdeel van de Protestantse Gemeente Assen (afgekort: PGA) en valt daardoor ook onder de ANBI regeling & status van de PGA. Giften aan de wijkgemeente Vredenoord (zowel aan de wijkkas als aan de wijkdiaconie) zijn dus aftrekbaar van de belasting. Alle relevante informatie met betrekking tot ANBI kunt u lezen op de website van de Protestantse Gemeente Assen onder de volgende links:

ANBI – Protestantse Gemeente Assen – kerk

ANBI – Protestantse Gemeente Assen – diaconie

Opstandingskerk
Wilgenbeemd 2
9403 MA Assen
Locatie/route

Adventskerk
Lindelaan 49
9404 KR Assen
Locatie/route