Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Financiën en beheer

Wijziging rekeningnummers

Met ingang van 1 november 2018 zijn de rekeningnummers van de Vredenoord wijkkas en de Vredenoord diaconie gewijzigd. Door het overstappen van de SKG (Stichting Kerkelijk Geldbeheer waar onze rekeningen zijn ondergebracht) van Van Lanschot Bankiers naar de RABO bank veranderen de IBAN nummers als volgt:

Wijkgemeente Vredenoord (wijkkas) wordt:  NL44 RABO 0373 7156 25

Wijkdiaconie Vredenoord wordt:                      NL 21 RABO 0373 7361 18

Voor eventuele betalingen dus graag de nieuwe rekeningnummers gebruiken.

Aangezien er gebruik gemaakt wordt van een overstapservice zullen eventuele betalingen aan de oude nummers gedurende ca. 1 jaar automatisch worden doorgestuurd naar de nieuwe nummers. Deze doorboekingen zijn zichtbaar op het rekeningafschrift van de betaler en de ontvanger.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de penningmeesters: Aad van Dijk of Kees Fransen (zie onder).

Het onderstaande bankrekeningnummer voor het bestellen van collectebonnen zal ook veranderen en zal hier worden gepubliceerd zodra beschikbaar (tot die tijd kan het oude nummer nog gebruikt worden).


Kerkrentmeesters

Mw. M. (Mijntje) Hennipman, tel. 0592 318353, e-mail: hennipmanmijntje@kpnmail.nl

Dhr. F. (Fred) Veldwisch, tel. 06 50545442, e-mail: fred@veldwisch.com


Kosterij

Zie voettekst onderaan deze (en alle andere) pagina’s


Penningmeester wijkkas Vredenoord

dhr. A. (Aad) van Dijk, e-mail: wijkkas@vredenoord-assen.nl

IBAN rekeningnummer: NL44 RABO 0373 7156 25 ten name van ‘Wijkgemeente Vredenoord’

Declaraties graag indienen onder vermelding van naam, telefoonnummer en/of e-mail adres en een korte omschrijving van de reden voor de declaratie.


Penningmeester diaconie Vredenoord

dhr. K. (Kees) Fransen, e-mail: kees@fransen.mobi

IBAN rekeningnummer: NL21 RABO 0373 7361 18 ten name van ‘Wijkdiaconie Vredenoord’


Collectebonnen

20 bonnen van € 0,50 + € 0,50 adm. = € 10,50 / kaart
20 bonnen van € 0,75 + € 0,50 adm. = € 15,50 / kaart
20 bonnen van € 1,25 + € 0,50 adm. = € 25,50 / kaart

Te bestellen via rekeningnummer NL27 FVLB 0225 3904 77 ten name van CvK Protestantse Gemeente Assen inz’. Collectebonnen met vermelding van het soort en aantal gewenste kaarten. De kaarten worden dan zo spoedig mogelijk naar het adres van de rekeninghouder gezonden.

Collectebonnen kunt u ook online bestellen. Door op de afbeelding hieronder te klikken gaat u naar de webshop van de Protestantse Gemeente Assen waar u dit kunt regelen.

logoCollectebonnen

Alle giften aan wijkgemeente Vredenoord (wijkkas en Diaconie) en de Protestantse Gemeente Assen (inclusief collectebonnen) zijn aftrekbaar van de belasting omdat ze onder ANBI vallen.


Erfstellingen/legaten

Als u overweegt om (een deel van) uw nalatenschap aan de plaatselijke kerk toe te kennen dan kunt u dat laten vastleggen in een testament. Een brochure hierover vindt u op het kerkelijk bureau.

Mocht u meer informatie wensen, neem dan contact op met of raadpleeg een notaris. Voor algemene vragen kunt u terecht op de website www.notaris.nl of bij de notaristelefoon: 0900-3469393.

Vaandrager

 


PGA Assen

Voor de ledenadministratie en financiën (b.v. kerkbalans) van de Protestantse Gemeente Assen (PGA) wordt verwezen naar de website van het kerkelijk bureau van de PGA.


ANBI

Vredenoord is een onderdeel van de PGA en valt daardoor ook onder de ANBI regeling & status van de PGA. Giften aan de wijkgemeente Vredenoord zijn dus aftrekbaar van de belasting. Voor alle relevante informatie met betrekking tot ANBI status van de PGA (inclusief Vredenoord) kunt u klikken op de volgende links:

ANBI Protestantse Gemeente Assen – Kerk

ANBI Protestantse Gemeente Assen – DiaconieAnbi_klein_kleur

Adventskerk
Lindelaan 49
9404 KR Assen
Locatie/route

Opstandingskerk
Wilgenbeemd 2
9403 MA Assen
Locatie/route