Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Kerkdiensten

Vanaf 20 september 2020 zullen we weer kerkdiensten hebben op zondagochtend. In eerste instantie in de Opstandingskerk maar vanaf zondag 25 oktober ook in de Adventskerk.

  • Corona update 15 oktober 2020: voor de derde week op rij afschalen – met ingang van 18 oktober geen gemeenteleden aanwezig bij de diensten. Klik hier om het volledige artikel te lezen.
  • Klik op Adventskerk of Opstandingskerk voor de relevante informatie omtrent de verschillende zondagse kerkdiensten.
  • Aangezien we via YouTube uitzenden – en het dus mogelijk is dat bezoekers van de kerkdienst ‘live’ in beeld kunnen komen – zijn voor beide kerkgebouwen privacy protocollen gemaakt dat u kunt downloaden en bekijken:
  • Voor beide kerkgebouwen zijn recentelijk gebouw-specifieke gebruiksplannen / protocollen opgesteld die de inrichting, de organisatie en de maatregelen beschrijven die een veilig gebruik van de kerkgebouwen tijdens deze coronacrisis mogelijk maken.
    • Tijdens de kerkenraadvergadering op 7 september 2020 is een notitie goedgekeurd ten aanzien van “Hoe Vredenoord weer gaat zingen in coronatijd”. Deze is als bijlage toegevoegd aan onderstaande gebruiksplannen voor beide kerken. OPMERKING: deze bijlage is vanaf 1 oktober niet meer van toepassing en zal binnenkort worden bijgewerkt.
    • De gebruiksplannen zijn te downloaden / bekijken via de volgende links:

Voor een overzicht van de komende kerkdiensten: klik op Adventskerk of Opstandingskerk aan de linkerzijde van deze webpagina. Het adres en locatie van / route naar de beide kerken kunt u vinden aan de rechterzijde en onderaan deze webpagina.


Elke zondagmorgen welkom!
De wijkgemeente Vredenoord heeft twee kerkgebouwen (vierplekken) waar op vrijwel alle zondagen kerkdiensten worden gehouden. Rond Pasen, Pinksteren, Kerst en andere kerkelijke feestdagen zijn er bijzondere diensten. Tijdens vakantie periodes zijn er gemeenschappelijke diensten in een van de kerkgebouwen. Iedereen is van harte welkom!

Bijbel, liedboek en beamer
Bijbellezingen tijdens de kerkdienst volgen het oecumenisch leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland. De kindernevendienst volgt ook dit rooster. We zingen uit het nieuwe liedboek. In beide kerken zijn liedboeken aanwezig. In de Opstandingskerk projecteren we teksten en liederen via de beamer. In de Adventskerk wordt een orde van dienst uitgereikt waarin de teksten en de te zingen liederen worden vermeld. Neem in de Adventskerk een liedboek mee!

Jeugd in de kerk

In de wijkgemeente Vredenoord nemen kinderen en jongeren een belangrijke plaats in: ze zijn de kerk van vandaag en van de toekomst!

Oppasdienst
Opvang tijdens de kerkdienst in de Opstandingskerk waar kinderen tot 4 jaar kunnen spelen met elkaar, of knutselen, of een boekje lezen, of rustig zitten, onder begeleiding van 1 of 2 vrijwilligers. Vraag de dienstdoende koster voor de ‘stand-by’ oppasser als er nog niemand in de oppasruimte aanwezig is.

Kindernevendienst (alleen Opstandingskerk)

In de kerkdienst starten en eindigen de kinderen in basisschoolleeftijd in de kerkzaal om tussendoor naar hun eigen ruimtes te gaan, waar leiding vertelt en praat en werkt rondom een bijbelverhaal of thema. Daarnaast zijn er soms activiteiten buiten de kerkdiensten, zoals een uitje, palmpaasstokken maken, enz. Info: Frans Hellinga, tel. 406783, e-mail: frans_ingrid60@hotmail.com

Overig jeugdwerk
Voor meer informatie wordt verwezen naar de pagina Jeugd en jonge ouders.

Koffie na de dienst

Na elke kerkdienst is er gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. Voor de kinderen is er fris.

  • Opstandingskerk: Koffie drinken kan gesponsord worden voor € 20 per zondag. Contactpersoon is Aad van Dijk, tel. 751303, e-mail: wijkkas@vredenoord-assen.nl
  • Adventskerk: een vrijwillige bijdrage kan gegeven worden in de koffiepot.

Viering van schrift en tafel

Vier maal per jaar hebben we een viering van schrift en tafel. Iedereen is welkom dus ook kinderen. Er is wijn, druivensap, brood en glutenvrij brood.

Bloemen

Er staan altijd verse bloemen in de kerk. Na afloop van de dienst gaan de bloemen als groet of teken van medeleven naar één van de gemeenteleden. Suggesties voor bloemengroeten in de Adventskerk: contactpersoon Gea de Rooij, tel. 312916, e-mail: geaderooij@home.nl. Voor de Opstandingskerk doorgeven aan Inge Gaasbeek, tel. 342740, e-mail: ingegaasbeek@hotmail.com.

Collecte

In de kerk wordt gecollecteerd. Naast contant geld kan er ook gebruik gemaakt worden van collectebonnen. De bonnen (met waarden van € 0,50, € 0,75 en € 1,25) zijn verkrijgbaar via het kerkelijk bureau Assen of rechtstreeks te bestellen bij de webwinkel van de PGA.

Vervoer

Mensen die vervoer nodig hebben om naar de kerk te gaan en met niemand uit de omgeving mee kunnen rijden, kunnen voor de Adventskerk contact opnemen met Anne Nienhuis, tel. 0592 310504 of mobiel 06 53620430, e-mail: b.a.nienhuis@ziggo.nl.

Voor vervoer naar de Opstandingskerk contact opnemen met Frits de Bos, tel. 06-19844997, e-mail: f.debos@home.nl.

 

 

Adventskerk
Lindelaan 49
9404 KR Assen
Locatie/route

Opstandingskerk
Wilgenbeemd 2
9403 MA Assen
Locatie/route