Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Bijzondere diensten

Christelijke feestdagen

Rondom Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren worden – vaak afwisselend in beide kerken – speciale kerkdiensten gehouden die onder het kopje kerkdiensten zullen worden vermeld.


Musica pro Deo

De Adventskerk kent een rijke kerkmuzikale traditie met o.a. de vieringen op de zondagmiddagen waarin kwalitatief goede kerkmuziek centraal staat.

Sinds 2014 bouwen we het programma verder uit en brengen we er ook een vast ritme in aan: elke vierde zondag van de maand is er ‘Musica Pro Deo’. Onder deze nieuwe naam klinkt ‘Muziek voor God’ in diverse vormen van liturgische middagvieringen en soms ook in de vorm van een concert.

De vieringen voor 2019 staan vermeld in de agenda. Het volledige overzicht voor 2019 kunt u hier bekijken.

De organist van de Adventskerk, Wietse Meinardi, verleent zijn medewerking aan de meeste uitvoeringen.


Een vast onderdeel van Musica pro Deo zijn de cantates door de ASSER BACH CANTATEGROEP. Deze worden uitgevoerd door koor en orkest van de Asser Bach Cantategroep, vaak met vocale solisten. Ook het komend seizoen zijn er op verschillende zondagmiddagen weer uitvoeringen van cantates en andere muziek van Johann Sebastian Bach. Dirigent is Marion Bluthard,  Voorganger is ds. Helene van Noord. Wietse Meinardi is de organist.

Uitvoeringen 2019

De cantatediensten in 2019 zijn op 27 januari, 26 mei, 22 september en 17 november.

Locatie: Adventskerk, Lindelaan 49 Assen-oost

Collecte bij de uitgang.

Meer informatie: www.asserbachcantategroep.nl

Adventskerk
Lindelaan 49
9404 KR Assen
Locatie/route

Opstandingskerk
Wilgenbeemd 2
9403 MA Assen
Locatie/route