Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Bijzondere diensten

Christelijke feestdagen

Rondom Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren worden speciale kerkdiensten gehouden die onder het kopje kerkdiensten zullen worden vermeld.


Musica pro Deo

De Adventskerk kent een rijke kerkmuzikale traditie met o.a. de vieringen op de zondagmiddagen waarin kwalitatief goede kerkmuziek centraal staat.

Sinds 2014 bouwen we het programma verder uit en brengen we er ook een vast ritme in aan: elke vierde zondag van de maand is er ‘Musica Pro Deo’. Onder deze nieuwe naam klinkt ‘Muziek voor God’ in diverse vormen van liturgische middagvieringen en soms ook in de vorm van een concert.

Het programma voor het hele jaar 2024 kunt u hier downloaden en bekijken. Voor elke Musica pro Deo dienst wordt een aparte agenda pagina gemaakt die u kunt vinden via de agenda.

De organist van de Adventskerk, Wietse Meinardi, verleent zijn medewerking aan de meeste uitvoeringen.

Musica pro Deo geeft ook een nieuwsbrief uit waarin bijvoorbeeld relevante informatie wordt gedeeld over komende uitvoeringen en het programma voor het komende jaar. Klik op onderstaande knop om u aan te melden voor de nieuwsbrief.

Contactpersoon: mw. I. (Inge) Meinardi, tel. 0592 460618, e-mail: inge.meinardi@live.nl


Een vast onderdeel van Musica pro Deo zijn de cantates door de ASSER BACH CANTATEGROEP. Deze worden uitgevoerd door koor en orkest van de Asser Bach Cantategroep, vaak met vocale solisten. Dirigent is Marion Bluthard, voorganger is ds. Helene van Noord. Wietse Meinardi is de organist.

Kijk in de agenda voor eventueel volgende uitvoeringen (of download hier het overzicht van alle Musica pro Deo vieringen voor 2024).

Locatie: Adventskerk, Lindelaan 49 Assen-oost

Collecte bij de uitgang.

Meer informatie: www.asserbachcantategroep.nl

Opstandingskerk
Wilgenbeemd 2
9403 MA Assen
Locatie/route

Adventskerk
Lindelaan 49
9404 KR Assen
Locatie/route