31 januari POWERPOINT presentatie

Beamer presentaties

Teksten van liederen, gebeden en andere informatie worden geprojecteerd tijdens de diensten in de Opstandingskerk.

Verzoeken tot plaatsing van mededelingen vóór donderdagavond 18:00 uur sturen naar beamteamok@gmail.com.

OPMERKING: POWERPOINT dia’s aanleveren in formaat 4:3. Voor de leesbaarheid moet de lettergrootte op de dia minimaal 28 punts zijn.

Als u vooraf aan de dienst de presentatie per e-mail wilt ontvangen (bijvoorbeeld om thuis mee te kijken als u via de kerkomroep naar de dienst luistert), stuur dan een verzoek met uw gegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres) naar beamteamok@gmail.com.

 


Contactpersoon: Bert de Vries, telefoon 0592-345446, e-mail: beamteamok@gmail.com

Opstandingskerk
Wilgenbeemd 2
9403 MA Assen
Locatie/route