Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Beamer presentaties

Teksten van liederen, gebeden en andere informatie worden geprojecteerd tijdens de diensten die op YouTube worden uitgezonden (alleen in de Opstandingskerk).

Verzoeken tot plaatsing van mededelingen vóór donderdagavond 18:00 uur sturen naar het e-mail adres van het beam- & streamteam Vredenoord: stream@vredenoord-assen.nl.

OPMERKING: POWERPOINT dia’s aanleveren in breedbeeld formaat 16:9. Voor de leesbaarheid moet de lettergrootte op de dia minimaal 28 punts zijn.

Als u vooraf aan de dienst de presentatie per e-mail wilt ontvangen (bijvoorbeeld om thuis mee te kijken als u via de kerkomroep naar de dienst luistert), stuur dan een verzoek met uw gegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres) naar stream@vredenoord-assen.nl.


Contactpersoon: Bert de Vries, telefoon 0592-345446, e-mail: stream@vredenoord-assen.nl

Opstandingskerk
Wilgenbeemd 2
9403 MA Assen
Locatie/route