Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Leren

Leren maakt deel uit van het werkveld ‘communicatie en leren’ en omvat de volgende onderwerpen.


Catechese

De jongerencatechese is bestemd voor tieners en jongeren. Zodra meer informatie bekend is over het catecheseprogramma voor het volgend seizoen zal dat hier gepubliceerd worden.


Vorming en toerusting Vredenoord

De werkgroep ‘Vorming en toerusting’ (die voorheen voornamelijk in de Adventskerk actief was) bestaat niet meer. De activiteiten die voorheen door deze werkgroep gecoördineerd en/of georganiseerd werden staan nu vrijwel allemaal in de activiteitenkrant van de Protestantse Gemeente Assen (en sinds enige jaren ook van omliggende gemeenten). Aanvullende – wijkgemeente Vredenoord specifieke – activiteiten staan vermeld in de Vredenoord agenda op deze website. Wie ideeën heeft voor nieuwe activiteiten kan zich richten tot de contactpersonen die op de achterzijde van de activiteitenkrant vermeld staan.

Opstandingskerk
Wilgenbeemd 2
9403 MA Assen
Locatie/route

Adventskerk
Lindelaan 49
9404 KR Assen
Locatie/route