Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Goed boeren in een lastig klimaat

Goed boeren in een lastig klimaat.

1e collecte zondag 2 februari 2020

In de regio Teso in het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Boerinnen en boeren weten niet goed meer wanneer ze moeten planten. Soms komt de regen op het goede moment, soms blijft er weinig te oogsten over. De Anglicaanse Kerk van Oeganda steunt boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan.

Kerk steunt 900 boeren en boerinnen

De Anglicaanse Kerk van Oeganda stimuleert 900 boeren en boerinnen om hun krachten te bundelen in sterke boerenorganisaties van ongeveer 20 personen. De kerk wil de mensen weerbaar maken tegen klimaatverandering en leert hen daarom:

 • energiezuinige ovens en ovens op biogas om houtkap terug te dringen
 • over zaden die sneller kiemen, of die juist langer kunnen doorgroeien zonder regen.
 • samen bomen planten om erosie te voorkomen
 • hoe boeren samen een betere prijs kunnen vragen voor hun producten
 • over andere bronnen van inkomsten dan houtskool verkopen
 • boeren worden opgeleid tot imker en krijgen hulp om bijenkasten aan te schaffen (16 groepen)
 • spaargroepen te vormen om landbouw-investeringen te kunnen betalen (60 groepen)

Wat kan de kerk doen met uw steun?

 • Voor 10 euro kan een boer(in) deelnemen aan een regionale boerenbeurs, waar men van elkaar kan leren.
 • Voor 55 euro leert een dorpsbewoner een energiezuinige oven maken.
 • Voor 100 euro kan een nieuwe spaargroep starten
 • Voor 140 euro leert een boer(in) hoe hij/zij voor hun belangen kan opkomen bij de overheid
 • Voor 170 euro leert een landbouwvoorlichter van de kerk over weersvoorspellingen.
 • Voor 200 euro worden een groep boer(innen) opgeleid tot imker.

Steun dit werk

Steun dit werk en maak uw bijdrage over op IBAN-nummer NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. landbouw Oeganda of doneer via de collecte.

Hartelijk dank!

Namens uw Diaconie, ZWO Willem Kerssies en Wim Verschoor.