Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Het 8ste transport is ingepakt!

Aggregaten, 80 fietsen, landbouwwerktuigen, binnen- en buitenspeel toestellen voor bij de school, 120 ballen, een keuken voor in de schuilkelder, witgoed, een aanhangwagen met huif, nijvere breiwerkjes, laptops, een traktatie voor de kinderen en nog meer.

Hartelijke dank voor uw giften in de Oekraïne collecte en alle andere bijdragen tijdens deze 40dagentijd. Dank aan de gemeente Assen, de PKA en andere gevers die het mogelijk maken om een vrachtwagen te vullen.

Het stimuleert ons om allerlei projecten in Novovorontsovka verder te helpen. Dit 8ste transport rijdt tijdens de Paasdagen naar Novovorontsovka. Het is een tastbaar maar ook en moreel gebaar uit Assen. Ons teamlid Ralph gaat weer mee om te zien ‘hoe het daar gaat’. Onze focus blijft gericht op die regio, de kinderen en de school/schuilkelder van Novovorontsovka. We mogen niet verzaken in hulp en morele steun voor de bevolking nabij de frontlinie.

De IBAN van de diaconie Vredenoord NL21 RABO 0373 7361 18 is beschikbaar voor giften om het werk van de werkgroep te steunen.

Werkgroep Sta op voor Oekraïne.