Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Jaap Pastoor benoemd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Beste gemeenteleden,

Een goede reden voor een extra zondagsbrief vanuit de redactie want…… het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd vandaag ons redactielid Jaap Pastoor te benoemen als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Onder voorwendselen van een vergadering over bibliotheek-in-de-wijken werd Jaap vrijdagmorgen 26 april naar het Stadhuis in Assen gelokt. Daar werd hij samen met vijf andere, verraste, genodigden ontvangen door burgemeester Marco Out.

Niet alleen Jaaps’ verdienste als jarenlang redactielid van de zondagsbrief bracht hem die eer. Ook vanuit Pastoraat Vredenoord was Jaap aanbevolen. Jaap bezoekt enkele gemeenteleden met een strakke regelmaat en biedt hen aandacht en een luisterend oor.

Hoe belangrijk deze en andere vrijwilligerstaken ook, vooral zijn toewijding gedurende ruim 24 jaar als voorzitter van de Wereldwinkel en zijn, professionele en later vrijwillige, verdiensten in het basis- en speciaal onderwijs waren voor de Koning genoeg reden om Jaap in het Stadhuis te laten decoreren.

Vertegenwoordigers uit de redactie zondagsbrief en Pastoraat waren daar live en via online verbinding getuige van. Het was een hele feestelijke ochtend.

’s Middags vond voor Jaap een receptie plaats in het Odd Fellowhuis in Assen waar veel betrokkenen uit Jaaps’ vrijwilligersnetwerk met hem het glas mochten heffen op zijn lintje.

Vanavond zijn alle gedecoreerden met hun ega’s op uitnodiging aanwezig bij het concert van de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ in De Nieuwe Kolk.

U zult begrijpen, Jaap was totaal overdonderd door alle feestelijkheden en heel blij met deze Koninklijke eer. En wij zijn trots op Jaap voor zijn trouw en doorzettingsvermogen al meer dan 20 jaar binnen onze redactie.

Redactieleden Wim Oosterveld, Ammy Braam, Ineke Siekmans, Wobiene Sibma (niet op de foto) en namens het seniorenpastoraat Frits de Bos.