Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Een teken van leven

Zondag 1 maart is dit jaar de eerste zondag van de 40 dagen tijd, de voorbereiding op het Paasfeest.

Vijf zondagen verder ( de zesde dus) is het Palmpasen, de zevende zondag is Pasen (12 april): het is alsof een nieuwe schepping begint.

Met de kindernevendienst is gekozen voor het project ‘Een teken van leven’ in de Opstandingskerk.

Steeds blijkt in het verhaal van Exodus hoe ondanks alle moeiten, zorgen en ellende God steeds een teken van leven geeft. Of misschien dienen we te zeggen: juist te midden van alle moeiten en zorgen geeft God een teken van leven. Eerst aan Mozes, dan aan alle Israëlieten, en tenslotte ook aan Jezus.

Naar die tekens kunnen we uit kijken, we kunnen ook zelf een teken van leven doorgeven aan elkaar.

En wat zijn dan die tekenen van leven? Dat kan nogal verschillen, en daar zoeken we naar via dit project.