Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Moria – stuur een bericht naar de regeringspartijen

Heeft u de mensonterende beelden gezien en berichten gelezen? Vraag de regeringspartijen om meer te doen voor de vluchtelingen op Lesbos. Meer dan alleen maar 100 vluchtelingen opnemen die in mindering komen op 100 andere vluchtelingen die anders in Nederland zouden worden opgenomen. Met mensenlevens doe je toch geen handjeklap?!
Er is genoeg draagvlak in ons land om veel ruimhartiger te zijn, zo blijkt wel uit allerlei acties die gevoerd worden, petities die ondertekend worden, oproepen die worden gedaan, steunbetuigingen die worden gegeven. Doe ook mee en stuur een bericht aan de Tweede Kamerfracties.

Een voorbeeldtekst voor een bericht is:
“Met verdriet heb ik kennisgenomen van de regeringsplannen voor de opvang van de vluchtelingen van Lesbos. Diverse instanties geven aan dat het niet reëel is om via 48 Griekse opvangplekken in 3 jaar tijd 500 kinderen te helpen. Het plan om na de brand 100 vluchtelingen in Nederland op te vangen doet geen recht aan de acute nood van 13.000 vluchtelingen. Ik vraag u om recht en barmhartigheid voor vluchtelingen en om meer te doen voor deze mensen. Ik bid voor hen, en voor u.”

U kunt uw bericht versturen naar:

CDA Tweede Kamerfractie
Postbus 30805
2500 GV Den Haag
mailadres: m.vtoorenburg@tweedekamer.nl (Madeleine van Toorenburg)

Landelijk Bureau D’66
Lange Houtstraat 11
2511 CV Den Haag
mailadres: m.groothuizen@tweedekamer.nl (Maarten Groothuizen)

VVD Algemeen secretariaat
Mauritskade 21
2500 GV Den Haag
mailadres: laura.huisman@tweedekamer.nl (Laura Huisman, persvoorlichter Klaas Dijkhoff)

Tweede Kamerfractie ChristenUnie
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
mailadres: j.voordewind@tweedekamer.nl (Joël Voordewind)