Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Prijsuitreiking House of One

Donderdagavond 31 augustus was een kleine delegatie uit de PKN-Assen aanwezig bij de uitreiking van de eerste Vredes-Award van House of One in Berlijn. Deze prijs wil mensen, groepen of instellingen eren die werken aan het bevorderen van begrip tussen mensen van verschillende religies en wereldbeelden, die helpen stereotypen van de vijand te doorbreken en die op hun eigen unieke manier vertrouwen laten groeien.

Prijswinnaar is bisschop Malkhaz Songulashvili, van de Evangelical Baptist Church in Tbilisi-Georgië. Hij is een van de drijvende krachten achter de oprichting van de Peace Cathedral in Tbilisi: een plek waar joden, christenen en moslims onder één dak bijeenkomen om samen te praten over en te zoeken naar wegen van vrede.

Op tijd vertrokken vanuit Assen kwamen we, gehinderd door files nèt op tijd in onze in der haast aangetrokken nette kleding, aan in de Pariochalkirche in Berlijn. Helène van Noord, Dick Dijk en zoon Reinier hadden een mooi plekje vooraan in de kerk bemachtigd. We konden ‘landen’. De sfeervol verlichte sobere Pariochalkirche was een mooie plek voor de prijsuitreiking. We zagen bisschop Malkhaz vele bekenden met een warme omhelzing en woorden begroeten.

Na het welkom door priester Hohberg van House of One spraken twee bisschoppen, een senator, staatssecretaris en Jezidi woordvoerder lovende woorden over de prijswinnaar. Zij roemden ieder vanuit hun eigen invalshoek zijn goede werken voor minderheden zoals Jezidi, kansarmen, LHBTIQ-gemeenschap en zijn interreligieuze verbintenissen met kleinere geloofsgemeenschappen. Over zijn moed, kracht, doorzettingsvermogen om in Tbilisi de Peace Cathedral op te richten. Oud-bondspresident Christian Wulff tevens lid van de Raad van Toezicht van de Stichting House of One, sprak de lofrede van de prijsuitreiking uit. Wulff noemde Malkhaz de onvermoeibare bruggenbouwer in de Kaukasus regio en haalde de woorden van Nelson Mandela aan: “Niemand wordt geboren met haat jegens iemand vanwege zijn huidkleur, zijn afkomst of zijn godsdienst.” Vanuit die gedachte werkt bisschop Malkhaz al zijn hele leven.

Je zou als prijswinnaar en toehoorder overweldigd kunnen zijn door zoveel lovende woorden. In zijn prijsrede vroeg bisschop Malkhaz zich ook af waaraan hij deze mooie prijs verdiende. En sprak zijn dankbaarheid uit naar zijn Schepper. De prijs ziet hij als “God’s smile upon my life”. Malkhaz wil mensen niet tegemoet treden om hen te overtuigen van zijn denkbeelden, maar om te leren van andere religies en hoe hem dat kan verrijken.

Een van de jongeren aan wie hij eerder die dag een workshop gaf, verwoordde hoe onder de indruk zij waren van de bezieling van bisschop Malkhaz. En hoe hij hen hun positieve intenties voor vrede met krijt op een schoolbord liet schrijven. Krijtjes die zij doorgeven aan volgende workshop-leerlingen om dat positivisme ook uit te dragen.

De toespraken werden afgewisseld door prachtig verstilde zang van het Mariën Vocaalkwartet en muzikant Oudai Amer op een Oed (snaarinstrument). Na afloop konden we onze felicitaties en ondertekende kaart vanuit Vredenoord overhandigen. Samen met een regenboog(vredes)kaars en het crowdfundingsboekje waarmee Vredenoord in 2020-2021 het vredes(opbouw)project in Tbilisi ondersteunde. Het weerzien van Malkhaz met Helène en Reinier ging gepaard met een warme omhelzing. Met een andere delegatie uit Vredenoord ontmoetten zij elkaar voor het eerst tijdens het Orthodox Pasen in Tbilisi in 2019. Ook wij kregen de uitnodiging om in goede gezondheid gauw op bezoek te komen in Tbilisi.

Onze aanwezigheid bij de prijsuitreiking is te zien als een vervolg op de contacten met verschillende vrouwen vanuit Europa’s Rafelende Randen. Zoals bisschop Rusudan Gotsiridze uit Tbilisi tweemaal Assen bezocht. Zij liet bij velen in de PKN-Assen een onuitwisbare herinnering na door haar uitleg van het verhaal van de vijf broden en twee vissen, bekeken vanuit de ervaring van een minderheidskerk in armoedige omstandigheden.

Ineke en Henk Siekmans

Meer foto’s en een verslag van de prijsuitreiking op www.house-of-one.org

===================

Een mooi verslag over het bezoek van bisschop Rusudan aan Assen kunt u hier downloaden en lezen.

===================

Fotobijschriften:

1. Vlnr Bisschop Malkhaz, Helène van Noord, Dick Dijk en Reinier

2. Prijsrede door Bisschop Malkhaz Songulashvili

3. Bisschop Malkhaz Songulashvili met de prijs – sculptuur van gebouw House of One (in aanbouw)