Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Theologische Vorming voor Gemeenteleden

Een driejarige cursus theologische vorming en verdieping in Assen voor hedendaagse mensen met hedendaagse vragen. De cursus wordt gegeven op dinsdagmorgen van 09.00-12.15 uur in het Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen.

Naast informatie en kennisoverdracht is er voldoende ruimte voor onderling gesprek en ontmoeting. De cursus biedt leden van verschillende kerken, maar ook deelnemers zonder kerkelijke achtergrond, gelegenheid zich te verdiepen in kerk en geloof.

Een vooropleiding is niet vereist.

Voor meer informatie kijk op: www.tvgassen.nl, aanmelding via het secretariaat bij Nanno Levenga, tel. 06 14 10 15 12, e-mail: tvgassen@gmail.com of via het aanmeldingsformulier op de website.