Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Uitvaartteam Protestantse Gemeente Assen

Zorg voor de uitvaart

… en wat de kerk hierin kan betekenen

Uitvaarttelefoon: 0592 421 916

Afscheid

U denkt er niet graag aan. Toch leeft ieder mens, ook u, vroeg of laat toe naar de dood. Er kan dan een moment komen dat u wel eens wilt praten over het naderend einde, en over uw uitvaart. Een waardig en passend afscheid zou de naasten kunnen helpen om na uw overlijden verder te gaan.

Begeleiding

Welke rol kan de kerk bij een afscheid spelen? Misschien heeft u daarover al nagedacht en er zelfs met uw naaste(n) over gesproken. Het kan echter ook zijn dat u er graag met iemand van de kerk over wilt praten om het voor uzelf (nog meer) duidelijk te krijgen. Uw naasten zijn daarbij welkom. U kunt deze folder ook aan hen doorgeven.

Uitvaartteam

De Protestantse Kerk Assen, heeft een uitvaartteam dat met u kan meedenken en u kan begeleiden. Samen met de uitvaartonderneming kan een lid van dit team te zijner tijd de afscheidsdienst vormgeven. Na het afscheid houdt hij of zij nog een tijdje contact met de nabestaande(n).

Gebruik kerkgebouwen en andere locaties

Uitvaarten kunnen overal plaatsvinden: in kerken, de aula van een uitvaartcentrum, een buurthuis, een horecagelegenheid, soms zelfs thuis.

Verschillende rituelen en symbolen zijn mogelijk. Denk aan foto’s, levenstafel, beamerpresentatie, medewerking van familie en vrienden, muziekkeuze.

Medewerkers uitvaartteam

Het team bestaat uit enkele predikanten, de kerkelijk werker en toegeruste vrijwilligers. Zij representeren de verschillende wijken en geloofskleuren van de Protestantse Kerk Assen.

Ds. Helène van Noord, tel. 0592-300 388
e-mailadres: h.van.noord@planet.nl

.

.

.

Kerkelijk werker Joke van Beveren, tel. 0592-788 603
e-mailadres: jokevanbeveren@kpnmail.nl

.

.

Vrijwilligers

Cathrien Telgenhof Oppedijk, tel. 06 421 071 98
e-mailadres: oppedijkca@hotmail.com

.

.

.

Hanneke Nienhuis, tel. 06 531 916 85
e-mailadres: hanneke.nienhuis@gmail.com

.

.

.

Inge Gaasbeek tel. 06 253 831 90
e-mailadres: ingegaasbeek@hotmail.com

.

.

.

Rene de Vries, tel. 06 557 346 10
e-mailadres: reinkeimpe@gmail.com

.

.

.

Corry van der Molen-Sijbolts, tel. 06 220 65 178
e-mailadres: corry.vandermolen@ziggo.nl

.

.

Reinder van der Molen, tel. 06 536 59 942.
e-mailadres: reinder.vandermolen@gmail.com

.

.

.

Hoe werkt dit uitvaartteam in de praktijk?

Er is een speciale uitvaarttelefoon. Het nummer daarvan is: 0592 421 916. Als dit wordt gebeld kan worden gesproken over de keuze voor een lid van het uitvaarteam en over verdere wensen en mogelijkheden. Bij een bestaand pastoraal contact, wordt die persoon als eerste benaderd.

Kosten

Voor een uitvaartdienst worden soms kosten in rekening gebracht. Deze zijn afhankelijk van uw jaarlijkse kerkelijke bijdrage. Hier vindt u meer informatie in het document ‘Kosten van trouw- en rouwdiensten per 1 november 2022’.

Adressen kerkgebouwen in Assen

De Bron                  Einthovenstraat 28 9402CB Assen

De Ontmoeting     Vesteplein 5              9408ME Assen

Jozefkerk                Collardslaan 2a       9401GZ Assen

Opstandingskerk  Wilgenbeemd 2       9403MA Assen

Adventskerk           Lindelaan 49           9404KR Assen

Het telefoonnummer voor het reserveren van een van de kerkgebouwen  is: 0592-481 423

U vindt hier een folder over het uitvaartteam met bovengenoemde informatie.