Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Projectplan Kerktuin Opstandingskerk

Hierbij een update van de voortgang omtrent de herinrichting van de Kerktuin van de Opstandingskerk.

Op maandagavond 5 juni 2023 heeft het Tuinteam haar projectplan aan de Kerkenraad van Vredenoord gepresenteerd.

Afgesproken is – zonder gelijklopende onderzoeken en uitkomsten mbt Gebouwen van de PGA Assen breed te schaden – voorzichtig de volgende mogelijke stappen te maken. Een en ander kunt U lezen in het Project Plan en onderstaande response van de Kerkenraad van Vredenoord:

=====================

“Dag collega’s van de tuingroep.

Op maandagavond 5 juni 2023 is het projectplan “Ontmoetingstuin Opstandingskerk” toegelicht op de wijkkerkenraad. Er waren veel vragen en de discussie was open en goed. Het initiatief en het plan werd in het algemeen positief ontvangen.

De kern van de door meerdere leden geuite zorg was dat er geen definitieve stappen en afspraken kunnen worden gemaakt nu we in Assen midden in het “gebouwen” proces zitten. Willem van den Bos gaf aan dat de tuingroep niets zal doen wat tot gezichtsverlies van PKA of Vredenoord zou kunnen leiden. Maar vooruitlopend op de gebouwen besluitvorming zouden we wel verdere stapjes kunnen zetten (steeds onder voorbehoud) om het huidige plan verder aan te scherpen.

Normaal sluit je de zoals in het plan staat de initiatief fase af met een opdracht om het project te starten en te beginnen met de volgende fase. De kerkenraad heeft besloten dat de tuingroep verder mag gaan onder voorbehoud dat er gaan definitieve afspraken en stappen mogen worden genomen zolang de situatie rondom de gebouwen, lees Opstandingskerk, niet duidelijk is.

Dus de groep kan verder rekening houdend met dit voorbehoud.

Jan Veltman en ondergetekende zijn aangewezen als contactpersonen namens de wijkkerkenraad.

Met vriendelijke groet,

Aaldrik Venhuizen