Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Actueel

  • Gemeentebijeenkomsten. Maandag 23 oktober heeft de Algemene Kerkenraad met het oog op een levensvatbare toekomst voor de PKA twee voorgenomen besluiten genomen. Tijdens gemeentebijeenkomsten op 6, 13 en 23 november zullen in het kader van ‘kennen en horen’ de voorgenomen besluiten worden toegelicht, waarna gelegenheid is meningen, gedachten, vragen etc. daarover naar voren te brengen. De reacties en mogelijke gedachtewisseling daarover zullen door de AK betrokken worden bij de definitieve besluitvorming die in januari 2024 staat gepland. Zie de Vredenoord agenda en/of de PKA website voor alle details.
  • Het humanitaire transport heeft inmiddels Novovorontsovka weer verlaten (zie foto in Nieuws). Verraste en blije reacties van de lokale bevolking over onze humanitaire hulp. Op 10 december zal in De Bron een speciale dienst zijn met onze vrienden uit Oekraïne.
  • Het 7de humanitaire transport naar Oekraïne is vertrokken. Bijzonderheden, nadere informatie en foto’s kun je hier lezen / bekijken.
  • Sta op voor Oekraïne. ‘Veel dank voor jullie morele steun! Hou de focus op de wederopbouw van de basisschool. En blijf humanitaire hulp voor de bevolking in die regio van Novovorontsovka verstrekken nu de herfst nadert’. Dit mailen de vrouwen uit Oekraïne ons. Dankzij de vele hartelijke giften in natura maar ook in geld gaan wij in samenwerking met Hope4Ukraine en de gemeente Assen in de Herfstvakantie het 7de humanitair transport van Assen naar Novovorontsovka sturen. Tevens financieren we het nieuwe ventilatiesysteem in de schuilkelder van de school. En…, mocht de situatie het toestaan dan komen de vrouwen rond 10 december weer naar Assen! Werkgroep sta op voor Oekraïne.
  • Zin in Zingen? Ontstaan vanuit Vredenoord, maar vanaf het begin bedoeld voor heel de PKA. Dat is de Asser Cantorij. Deze bestaat inmiddels ruim 1,5 jaar en raakt al aardig geworteld in de Opstandingskerk. Hoogste tijd om de grenzen te verleggen naar de andere wijken. Na de zomervakantie werkt de Asser Cantorij voor het eerst mee aan een dienst van de Drieklank en wel in De Bron, op 17 september. Aan  de gezamenlijke kerkdienst van alle wijkgemeente, op 29 oktober in de Jozefkerk, zal de cantorij eveneens medewerkingen verlenen. Bent u/ben jij nieuwsgierig geworden? Alle relevante informatie staat op deze webpagina.
  • Zie de vacaturepagina voor openstaande vacatures.

Kernwoorden

Verbonden met de kerk van alle eeuwen en plaatsen wil de Wijkgemeente Vredenoord in Assen een plek bieden aan iedereen die zich wil laten inspireren door de christelijke traditie, de verhalen uit de Bijbel en de ervaringen van medemensen. Gemeenteleden willen bijdragen aan een samenleving waar iedereen tot zijn recht komt. Kernwoorden daarbij zijn: ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Het doel van deze website is relevante informatie verschaffen aan en communicatie met alle gemeenteleden en geïnteresseerde niet-gemeenteleden. Voorstellen voor verbetering, aanvulling en aanpassing van (incorrecte) informatie kunt u sturen naar de webmaster. Reacties op de inhoud van de website kunt u sturen OF naar de webmaster OF naar een van onderstaande personen.