Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Actueel

  • Rainbow de duif op zoek naar lichtpuntjes in de wereld. Als we hoopvol zijn, dan kunnen we op weg in het heden én onderweg naar de toekomst. Daarom gaan we in de 40dagentijd samen met Rainbow de duif, zijn opa en zijn neefje,  op zoek naar lichtpuntjes in de wereld die hoop geven. Kleine sprankjes hoop, die ons keer op keer de kracht en energie geven om door te gaan. Klik hier om het introductiefilmpje te bekijken.
  • Vespers veertigdagentijd Vredenoord en de Drieklank. Tijdens de veertigdagentijd is het een mooi gebruik om doordeweeks een kort moment van bezinning te houden. Daarom zullen we vanaf woensdagavond 14 februari tot en met 27 maart weer vespers houden. Deze zullen afwisselend in de Adventskerk en in de Bron zijn. De aanvang van de vespers zal om 19.00 zijn. De vespers in de Bron zullen om 18.00 voorafgegaan worden door een sobere maaltijd, deze zullen op 21 februari, 6 en 20 maart plaatsvinden. Op 14 en 28 februari, 13 en 27 maart zijn de vespers in de Stilteruimte van de Adventskerk. Zie Kerkdiensten/Adventskerk voor meer informatie.
  • Besluiten algemene kerkenraad betreffende de ontwikkeling van onze Protestantse Gemeente Assen. De algemene kerkenraad heeft op maandag 5 februari 2024 besluiten genomen betreffende de ontwikkeling van onze Protestantse Gemeente Assen. Lees meer……... Aanvullend is vanuit de wijkkerkenraad van de Jozefkerk dit bericht gepubliceerd.
  • ‘DE VAART’ VAKANTIEWEEK 2024: van zaterdag 1 juni tot en met zaterdag 8 juni. Leden van gemeenten aan de Drentse Hoofdvaart, van Assen tot Meppel, kunnen samen op vakantie. Deze vakantie vindt plaats in het mooie zorghotel op landgoed Hydepark in Doorn. De diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland en het Vakantiebureau verzorgen hier vakanties voor mensen die zorg nodig hebben, of die om andere redenen niet zelfstandig op vakantie willen of kunnen gaan. Lees meer………
  • De Asser cantorij zoekt nieuwe leden. Ruim twee jaar geleden begonnen als een initiatief van de wijkgemeente Vredenoord: onze Asser cantorij. Een bijzonder koor dat zingt tijdens vieringen van de Protestantse Kerk Assen. Om een solide basis te hebben voor onze cantorij zou het fijn zijn om nog wat leden er bij te hebben. Van harte welkom! Lees meer in deze cantorij nieuwsbrief en in de flyer.
  • Zie de vacaturepagina voor openstaande vacatures.

Kernwoorden

Verbonden met de kerk van alle eeuwen en plaatsen wil de Wijkgemeente Vredenoord in Assen een plek bieden aan iedereen die zich wil laten inspireren door de christelijke traditie, de verhalen uit de Bijbel en de ervaringen van medemensen. Gemeenteleden willen bijdragen aan een samenleving waar iedereen tot zijn recht komt. Kernwoorden daarbij zijn: ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Het doel van deze website is relevante informatie verschaffen aan en communicatie met alle gemeenteleden en geïnteresseerde niet-gemeenteleden. Voorstellen voor verbetering, aanvulling en aanpassing van (incorrecte) informatie kunt u sturen naar de webmaster. Reacties op de inhoud van de website kunt u sturen OF naar de webmaster OF naar een van onderstaande personen.