Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Dinsdagmiddag in Vredenoord

Op de tweede en vierde dinsdag van de maand, organiseert de “Dinsdagmiddag in Vredenoord” werkgroep  bijeenkomsten rondom een onderwerp of thema. Het is een afwisselend programma  met volop gelegenheid  voor onderlinge ontmoeting.

De dinsdagmiddag bijeenkomsten vinden  plaats  in wijkcentrum De Schulp, Buizerdstraat 10, 9404 BB Assen. Aanvang 14.30 uur.

Het programma tot het eind van dit jaar is als volgt:

Dinsdag 14 september:

Deze eerste bijeenkomst gaat het  er vooral om elkaar weer te ontmoeten, in gesprek te gaan, ervaringen te delen. Dat doen we samen met onze predikant ds. Helène van Noord.

Dinsdag 28 september:

De Hondsrug. Vanmiddag neemt Liesbeth Simon, medewerker communicatie van het Geopark,  ons mee op een reis door de tijd in het Hondsruggebied. Deze plek van Groningen tot Coevorden, is zo’n 150.000 jaar geleden ontstaan door een gigantische ijsmassa. We horen verhalen en bekijken een film over ijstijden en mammoeten, over de prehistorische mensen en hun hunebedden. Later waren het boeren en veenarbeiders die het landschap bewerkten.

Dinsdag 12 oktober:

Boekbespreking: “Verhaal van mensen”. Peter Siebesma, is klinisch psycholoog, maar de meesten van ons kennen hem als koorleider of organist. Deze middag bespreekt hij gedeeltes uit zijn boek “Verhaal van mensen” over de krimpende kerk in Nederland.  Over helder water uit oude bronnen en nieuwe kansen. Een analyse van de oorzaak en is er een oplossing?

Dinsdag 26 oktober:

“Bomen over bomen van bladmuziek”. Dit is de intrigerende titel van een middag over en met muziek, verzorgd door Cees Richters.

Dinsdag 9 november:

Restauratie Noorderbegraafplaats Assen. Een restauratie houdt meer in dan schoonmaakwerk. Een heel stuk geschiedenis wordt duidelijk. Ook over de maatschappij toen de begraafplaats nog in gebruik was, wordt veel zichtbaar. Jan Lagendijk en Lukas Kwant vertellen erover en verduidelijken dat met beelden.

Dinsdag 23 november:

Groningen. Een rondrit door de provincie langs onbekende plekjes en wetenswaardigheden.  Chris Reinders  is (net als bij de tocht langs het Oranjekanaal) vanmiddag onze reisleider. Uw vragen en opmerkingen zijn welkom.

Dinsdag 14 december en woensdag 15 december:

Kerstvieringen. Op dit moment kunnen wij nog niet helemaal overzien hoe we dat kunnen organiseren en waar we dat zullen doen. Tegen die tijd zullen we hierover aparte informatie verstrekken, ook bij wie u zich hiervoor kunt opgeven. Onze wijkpredikanten Roeland Busschers en Helene van Noord, evenals kerkelijk werker Joke van Beveren zullen in de kerstviering(en) voorgaan.


Hebt u zelf een idee voor een geschikt onderwerp? Of wilt u mee werken aan opening of sluiting van een middag? De werkgroep hoort het graag van u. Variatie maakt de middagen nog aantrekkelijker.

De dinsdagmiddagen worden gehouden op de tweede en vierde dinsdag van de maand in wijkcentrum De Schulp, Buizerdstraat 10, 9404 BB Assen. Aanvang 14.30 uur.

Wilt u worden gehaald en thuisgebracht? Neem dan contact op met Anne Nienhuis, tel. 0592 310 504 of mobiel 06 – 53 62 04 30.

Werkgroep ‘Dinsdagmiddag in Vredenoord’:

Geesje Bartelds                     0592 314964

Margriet Fieten                     0592 311602

Ali van Mechelen                  0592 867290

Sophie de Ruyter                  0592 311243

Willy van der Veen               0592 311581

Brecht Venema                     0592 317696

Adventskerk
Lindelaan 49
9404 KR Assen
Locatie/route

Opstandingskerk
Wilgenbeemd 2
9403 MA Assen
Locatie/route