Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Vakantiegeld

Elk jaar in mei / juni vragen wij uw aandacht voor de actie ‘vakantiegeld samen delen’. In beide kerken worden dan voorafgaand aan de kerkdienst de formulieren hiervoor uitgedeeld.

Naast het in ontvangst nemen van de formulieren vragen we u ook of u mensen in uw omgeving kent die voor deze actie in aanmerking zouden kunnen komen. U kunt de namen, vertrouwelijk (!), doorgeven aan een van de contactpersonen van wijkgemeente Vredenoord.


dhr. Broer Roorda, tel. 0592 317121

dhr. Jan Veltman, tel. 0592 203576

mevr. Machteld Koning (diaken) tel. 0592 – 613054

Natuurlijk kunt u eventuele namen ook aan een andere – u bekende – diaken van Vredenoord doorgeven.

Opstandingskerk
Wilgenbeemd 2
9403 MA Assen
Locatie/route

Adventskerk
Lindelaan 49
9404 KR Assen
Locatie/route