Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Open Huis

Het ‘Open Huis’ is een inloophuis van de kerken voor iedereen. Een plek waar men het gevoel heeft welkom te zijn. Tijdens de openingstijden wordt er koffie en thee geschonken.

Adres: Brink 26, 9401 HT Assen, telefoon: 0592 316102

Openingstijden:
Woensdag: 10.00 – 12.00 uur
Vrijdag: 15.00 – 17.00 uur
Zaterdag en zondag: 14.00 – 21.00 uur

Interkerkelijke Stichting
Het beheer van het inloophuis is in handen van de Interkerkelijke Stichting voor Missionair, Diaconaal en Pastoraal Werk Assen, welke als doel heeft: het beschikbaar zijn voor de medemensen die aandacht en/of hulp nodig hebben, welke wordt gegeven vanuit de visie van het Evangelie van Jezus Christus.

In de stichting zijn zeven Asser kerken vertegenwoordigd: Rooms Katholieke Kerk, Protestantse Gemeente Assen, Nederlands Gereformeerde Kerk, Christelijk Gereformeerde Kerk, Baptisten Gemeente, Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk en het Leger des Heils.

Medewerkers
De medewerkers van het ‘Open Huis’ zijn vrijwilligers uit de deelnemende kerken en treden bij toerbeurt op als gastvrouw of gastheer. Interesse om ook medewerker te worden? Kom eens langs of bel tijdens de openingstijden.

Opstandingskerk
Wilgenbeemd 2
9403 MA Assen
Locatie/route

Adventskerk
Lindelaan 49
9404 KR Assen
Locatie/route