... zomaar een dak, boven wat hoofden, een deur die naar stilte openstaat, met muren van huid en ramen als ogen die speuren naar hoop en dageraad...

Stilteruimte

08

In de Adventskerk is een stilteruimte waar je binnen kunt lopen om even stil te zitten, te bidden, een kaarsje aan te steken, te mediteren. Er zijn mensen die behoefte hebben de stilte op te zoeken voor ontmoeting met God, met het Heilige. In de hectiek van alle dag lijkt die behoefte tot verdieping  en verstilling alleen maar groter te zijn geworden. Met de stilteruimte bieden wij daarvoor in de Adventskerk de mogelijkheid.

Openingstijden van de stilteruimte:

  • Zondagochtend vanaf 9.00 uur
  • Dinsdag van 12:00 – 13:30
  • Woensdag van 15.30 – 16.30 uur (*)
  • Donderdag van 12.00 – 13.30 uur
  • Vrijdag van 9.00 – 11.00 uur
  • Tijdens uitvaarten, symposia, of congressen in de Adventskerk is de kapel gesloten

(*) Op woensdagmiddag is er van 16.00u tot 16.30u. een geleide meditatie. Wie mee wil doen kan vanaf 15.30 binnenwandelen. Tijdens de meditatie is deur gesloten om verstoring te voorkomen. Na afloop is het mogelijk om bij een kopje thee/koffie nog even met elkaar door te praten.


01

 

In veel oude, en dan vaak ook nog Rooms-katholieke kerken, is het gebruikelijk dat er een kapel is waar je binnen kunt lopen om even stil te zitten, te mijmeren, een kaarsje aan te steken, of gewoon te zijn. In de Adventskerk is ook zo’n kapel, ingericht als stilteruimte. In de hectiek van de tijd en het wegvallen van de vertrouwde verbanden blijven mensen op zoek naar stilte, bezinning en verdieping, meditatie. Met de kapel, als aparte stilte- en meditatieruimte, willen wij in de Adventskerk de mogelijkheden verbreden om aan mensen van deze tijd meerdere ruimten en vormen te bieden waarin zij met zin en zingeving bezig kunnen gaan.

14Brandend braambos

Wie de kapel binnenkomt wordt als het ware meteen stilgezet bij het kunstwerk dat een brandend braambos voorstelt zodra er kaarsje worden aangestoken. Het beeld van het brandend braambos komt uit het verhaal uit Exodus 3, waarin Mozes, in de stilte van de woestijn bekend wordt gemaakt met de naam van de Eeuwige “Ik-zal-zijn”. Een raadselachtige naam, van een evenzo raadselachtige God, wiens wezen is er te wezen. Voorbij het brandend braambos betreed je een plek waar je je even in stilte kunt terugtrekken.

09Misschien wordt je aandacht getrokken door de icoon die er staat. Of de opengeslagen bijbel die er ligt. Stille beelden waar je je eigen gedachten bij mag hebben, of die misschien wel opeens tot je verbeelding beginnen te spreken. De wanden van de stiltekapel bestaan uit kleuren die corresponderen met het prachtige raam van de Adventskerk. Kleuren die de oerelementen van water, lucht, vuur en aarde verbeelden. In de kapel liggen teksten om bij te mediteren. Er ligt ook schrijfmateriaal om gebeden achter te laten in de schaal. Elke zondag zullen ze worden opgedragen. Meer dan een gebouw alleen… De kerk is meer dan een gebouw alleen. Om met Huub Oosterhuis te spreken: het is zomaar een dak, boven wat hoofden, een deur die naar stilte openstaat, met muren van huid en ramen als ogen die speuren naar hoop en dageraad… (lied 276).

 

Loop gerust eens binnen!

 

Adventskerk
Lindelaan 49
9404 KR Assen
Locatie/route