Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Vieren

Het werkveld ‘Vieren’ omvat alle taken en activiteiten rondom de kerkdiensten in zowel de Adventskerk als de Opstandingskerk. De functie ouderling voor het werkveld Vieren is op dit moment vacant. Voor eventuele vragen kunt u zich richten tot de scriba of de voorzitter van de kerkenraad of één van de predikanten (klik hier voor de relevante pagina met contact gegevens).


Kosterij

Zie gegevens in de footer onderaan deze pagina.


Dienst van schrift en tafel

Vier maal per jaar hebben we een viering van schrift en tafel. Deze viering is open voor iedereen dus kinderen zijn ook van harte welkom! Diakenen delen wijn of druivensap en brood (er is ook glutenvrij brood). De andere ambtsdragers (ouderlingen en predikant) assisteren daarbij.


Preekvoorziening

Mw. Ria Oosterhof, e-mail: mpoosterhof-cysouw@hotmail.com


Lectoren

Coördinator Opstandingskerk: mw. Thea Alberts, tel. 0592 373987

E-mail: fam.alberts01@home.nl

Coördinator Adventskerk: mw. Leny Schoonfeld, tel. 0592 350994

E-mail: lmscho@versatel.nl


Orde van dienst (Adventskerk)


Beamteam (Opstandingskerk)


Kerkmuziek en liturgie


Organisten

Coördinator: dhr. Wietse Meinardi, tel. 0592 357722

E-mail: info@wietsemeinardi.nl


Kinderopvang, zie ‘kerkdiensten


Kindernevendienst, zie ‘kerkdiensten


Bloemengroet, zie ‘kerkdiensten


Ouderenvervoer/taxi, zie ‘kerkdiensten


Begeleiding bewoners GGZ


Kerkomroep


Kapel (Adventskerk)

Adventskerk
Lindelaan 49
9404 KR Assen
Locatie/route

Opstandingskerk
Wilgenbeemd 2
9403 MA Assen
Locatie/route