Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Contactnetwerk

Soms kan aandacht en belangstelling vanuit de gemeente meehelpen om door een bepaalde situatie of periode heen te komen. Niet per se met indringende gesprekken maar veel meer door samen dingen te ondernemen. Bijvoorbeeld: samen te wandelen, samen een boodschap te doen, of zo nu en dan eens bij elkaar op de thee te gaan. In onderling overleg spreekt u af hoe dit contact ingevuld kan worden.

Aanspreekpunten


DSC08485bMw. Conny Frankena

Telefoon: 0592 346867


Dhr. Anne Nienhuis

Telefoon: 0592 310504


Mw. Ria van der Ploeg


Mw. Gonny Bergsma

Telefoon: 0592 389228


Het contactnetwerk is bereikbaar via e-mail: contactnetwerk@vredenoord-assen.nl

 

Adventskerk
Lindelaan 49
9404 KR Assen
Locatie/route

Opstandingskerk
Wilgenbeemd 2
9403 MA Assen
Locatie/route