Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Contactnetwerk

Eind februari 2022 is het contactnetwerk opgeheven omdat er a) vrijwel geen aanvragen meer binnen komen en b) de aanspreekpunten merkten dat veel gemeenteleden voldoende (onderlinge) contacten hebben en er geen behoefte meer is aan een apart contact met een bezoeker.

Voor alle pastorale zaken wordt verwezen naar de webpagina Pastoraat.

Als op dit moment vragen heeft kunt u contact opnemen met mw. Inge Gaasbeek, tel. 06 25383190, e-mail adres: pastoraat@vredenoord-assen.nl.

Opstandingskerk
Wilgenbeemd 2
9403 MA Assen
Locatie/route

Adventskerk
Lindelaan 49
9404 KR Assen
Locatie/route