Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

De Vijverhof

De Vijverhof is een humanistisch zorgcentrum voor ouderen van in totaal 109 bewoners. In de humanistische visie is de vrijheid om het leven naar eigen keuze in te richten een belangrijk uitgangspunt. Dit betekent dat de zorgverlening die de Vijverhof biedt, zoveel mogelijk aansluit op de wensen en mogelijkheden van de ouder wordende mens. De Vijverhof is in 1972 geopend als bejaardenhuis. Nu is het een zorgcentrum, waar ouderen met diverse zorgbehoeften terecht kunnen. De Vijverhof biedt zorgverlening en activiteiten aan de bewoners van het zorgcentrum. Daarnaast kunnen ook bewoners van de aanleunwoningen en zelfstandig wonende ouderen in de regio Assen gebruik maken van de faciliteiten, die de Vijverhof biedt.

Pastoraat De Vijverhof

Een groot aantal bewoners van het verzorgingshuis ‘De Vijverhof’ vindt het belangrijk om regelmatig bezoek te ontvangen. De Vijverhof kent al jaren een werkgroep waarin veel vrijwilligers een taak hebben. Op gezette tijden worden er ook vieringen gehouden.

Contact via e-mail: pastoraat@vredenoord-assen.nl

De Vijverhof
Vredeveldseweg 75
9404 CC Assen
Locatie/route